Finanse i Księgowość Firma w Polsce

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Podatek od kryptowalut

Dynamiczny rozwój projektów cyfrowych i kryptowalut przełożył się na obowiązek złożenia zeznań podatkowych przez osoby inwestujące w kryptowaluty. Mimo, że kryptowaluty są wirtualne, to brak rozliczenia przychodów może mieć realne konsekwencje. W artykule przybliżymy aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów dot. opodatkowania kryptowalut.

Podatek od kryptowalut w Polsce - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r., w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut. Osobom handlującym kryptowalutami w Polsce grozi do 32% podatku. Nie istnieją przepisy odnoszące się specyficznie do kryptowalut, więc zalecane jest stosowanie przepisów ogólnych i posługiwanie się interpretacjami Ministerstwa Finansów.

Dochody z kryptowalut dla osób fizycznych są rozliczane wg skali podatkowej - w zależności od poziomu dochodów opodatkowanie wynosi 18-proc. lub 32-proc. (próg zmienia się na wyższy przy kwocie przychodu ok. 85,5 tys. zł). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej handel kryptowalutami możliwe jest opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym, należy jednak pamiętać o terminach dotyczących deklaracji rozliczania podatku na zasadach liniowych. Dużym minusem dla polskich firm prowadzących działalność w obszarze projektów cyfrowych jest podejście KNF oraz polskich banków, które lawinowo wypowiadają umowy o prowadzenie rachunków firmom inwestującym w kryptowaluty.

 
 

Sposób opodatkowania kryptowalut oraz odpowiedniego wykazania we właściwym zeznaniu podatkowym zależy od źródła pochodzenia tych dochodów oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wg zaleceń Ministerstwa Finansów obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

  • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
  • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Podatek od sporadycznych transakcji na rynku kryptowalut należało uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do 30 kwietnia 2018r. Przychód ze sprzedaży kryptowalut należało wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), w rubryce 75 (koszty uzyskania przychodów) należy umieścić udokumentowany koszt zakupu kryptowalut. W międzyczasie Ministerstwo Finansów wycofało się z kontrowersyjnego stanowiska dot. Konieczności opodatkowania każdej transakcji na rynku kryptowalut podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W tym momencie nie ma dokładnych wytycznych Ministerstwa Finansów dot. metodologii rozliczenia podatku od kryptowalut za rok podatkowy 2018.

SHARE
Sales Department Team Leader, Admiral Tax. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradztwa biznesowego w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i rozwiązań z zakresu inwestycji majątkowych. Kraje, którym poświęca najwięcej uwagi to: Wielka Brytania, Cypr, Luksemburg, Czechy i Szwajcaria.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Polscy przedsiębiorcy - konie na rynku
Najnowszy raport na temat polskich przedsiębiorców i ich stosunku do pracowników
Mały ZUS w Polsce
Korzystne zmiany dla prawie 300 tys. przedsiębiorców. Zarys projektu ustawy dotyczącej nowego małego ZUS-u już gotowy
podatki - kalkulator
„Saga żarówkowa” – Co nam uświadomiła o życiu polskich przedsiębiorców?

Komentarze są wyłączone.