Finanse i Księgowość Firma w Polsce

Drobni przedsiębiorcy mają zostać objęci ochroną konsumencką – postanowiło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Man Shopping on Internet
W przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekcie „Przyjazne Prawo” znalazły się zmiany dotyczące objęcia ochroną konsumencką drobnych przedsiębiorców w relacjach z większymi kontrahentami. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt, zgodnie z którym ochrona konsumencka miałaby zostać rozszerzona na indywidualnych drobnych przedsiębiorców. Zgodnie z obecnymi przepisami w przypadku wystawienia faktury na firmę przedsiębiorcy nie są uprawnieni do zwrotu towaru kupionego przez internet w ciągu 14 dni jak zwykli konsumenci – rząd chce, aby to się zmieniło. Przeczytaj koniecznie: „Testu przedsiębiorcy” nie będzie … pod taką nazwą. Przedsiębiorcy wykonują testy online, by ocenić ryzyko Jak podano w uzasadnieniu projektu: „Rodzi to dysproporcję w zakresie praw i obowiązków podmiotów występujących w danej czynności prawnej. Przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy nie dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu tej czynności, nie może korzystać z ochrony konsumenckiej, mimo, że znajduje się w tym zakresie w tej samej sytuacji, w jakiej znajduje się konsument (z założenia podmiot nieprofesjonalny)”. W świetle obecnych przepisów drobni przedsiębiorcy traktowani są tak samo jak ich więksi kontrahenci. Ministerstwo chciałoby to zmienić, aby w praktyce drobni przedsiębiorcy byli traktowani jak konsumenci. [caption id="attachment_2948" align="aligncenter" width="800"] Woman With a Laptop on the Deck[/caption] Doprowadziłoby to do zmian w kodeksie cywilnym art. 221, według którego „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową". Ministerstwo rozważa dodanie następującej zmiany: Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, dokonującego czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" przy braku zmiany w definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 431 kodeksu cywilnego. Jak powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: - Ponad 2,5 mln przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie ma takich samych praw, jakie przysługują zwykłym konsumentom. Dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą brak prawa, na przykład do reklamacji, stanowi problem. Dzięki nabyciu praw konsumenckich właściciele małych firm będą mogli być spokojniejsi o prowadzenie działalności i ewentualną ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Przeczytaj koniecznie: Przedsiębiorcy w Polsce znaleźli sposób na płacenie mniejszego podatku
SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Spolka zoo 2
Jak założyć spółkę z o.o.? Część II – przez internet
Laptop i dokumenty
Biurokracja w Polsce to rosnący problem dla firm
Jak rozliczać transakcje na rynku kryptowalut i czy da się uniknąć podatku od zysku?

Komentarze są wyłączone.