Finanse i Księgowość

Split payment VAT – co to jest?

Split payment VAT

Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment to kolejny sposób uszczelniania systemu podatkowego przez polski rząd. W połączeniu z systemem STIR ma ograniczyć skalę wyłudzeń podatku VAT. Czym jest mechanizm split payment i jaki wpływ może mieć dla polskiego biznesu wyjaśniamy w tym artykule.

Co to jest split payment VAT?

Split payment polega na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT. Od 1 kwietnia 2018 możliwość zapłaty podatku VAT jest dobrowolna. Kupujący może zdecydować, jak chce uregulować płatność za fakturę – czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy płatność chce podzielić (zastosować split payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwotę netto na tradycyjny rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy.

Zmiany są efektem Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62). Projekt ustawy dotyczącej split payment nakazuje bankom i SKOK-om otwarcie rachunku VAT do każdego rachunku rozliczeniowego przedsiębiorstw do 30 czerwca 2018 roku. Rachunek VAT może być prowadzony tylko w walucie polskiej. Jego otwarcie i prowadzenie nie wymaga odrębnej umowy z bankiem oraz jest wolne od prowizji i opłat. Do rachunku VAT nie wydaje się karty płatniczej.

Oddzielny rachunek bankowy VAT

Wprowadzenie split payment może być poważnym problemem dla mikro i małych przedsiębiorstw, które już teraz mają problem z zarządzaniem płynnością finansową. Jak podkreśla wielu ekspertów płynność finansowa ma decydujący wpływ na powodzenie biznesu. Do tej pory wiele przedsiębiorstw korzystało z terminów wyznaczonych na opłacanie należności VAT i operowało zgromadzonymi środkami na ten cel. Brak tej możliwości może realnie wpłynąć na funkcjonowanie wielu polskich firm.

Na rachunek VAT można wpłacać wyłącznie:

 • kwoty podatku VAT,
 • środki z innego rachunku VAT,
 • różnicę w podatku VAT wynikającą z wystawienia faktury korygującej.

Z rachunku VAT można dokonać płatności wyłącznie w celu:

 • zapłaty kwoty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy/dostawcy,
 • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej,
 • wpłaty podatku VAT lub odsetek za zwłokę na rachunek urzędu skarbowego,
 • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów/usług,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność,
 • przekazania kwoty na swój inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku,
 • przekazania kwoty podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej.

Czy split payment VAT pomoże w walce z nieuczciwymi firmami i wyłudzeniami VAT? Odpowiedź przyniosą następne miesiące. Jedno jest pewne – najmniejsi przedsiębiorcy muszą się przygotować na poważne zmiany.

Informacje dodatkowe
Data publikacji:
Tytuł artykułu:
Split payment VAT - co to jest?
Ocena:
51star1star1star1star1star
SHARE
PODOBNE ARTYKUŁY
PX Here
Ustawa o sukcesji – nowe przepisy ułatwią „dziedziczenie” małych firm
Jedna z ulic w Irlandii
Kiedy zarejestrować się do VAT w Irlandii?
Hammond new picture
Wielka Brytania podniosła kwotę wolną od podatku do 12 500 funtów (czyli ponad 60 000 zł)

Skomentuj artykuł

*