Finanse i Księgowość Firma w Polsce

Czym jest „mały ZUS”? Dowiedz się, czy ci przysługuje i jak z niego korzystać

Internetowi giganci i podatki w Polsce

Od 1 stycznia 2019 przedsiębiorcy działający na niewielką skalę mogą korzystać z tzw. „małego ZUS”, czyli ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem jest prowadzenie małej firmy i osiąganie niewielkich przychodów.

Przedsiębiorcy w Polsce od 1 stycznia 2019 mogą korzystać z tzw. „małego ZUS”, czyli ulgowych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, która musi być opłacana w pełnej wysokości.

Z „małego ZUS” mogą korzystać ci przedsiębiorcy, których przychody za ubiegły rok działalności gospodarczej nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (czyli 63 tys. złotych za rok poprzedni). Ulga zakłada obniżone i proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej przez cały ubiegły rok (czyli np. zawiesili ją lub zamknęli i otworzyli ponownie), konieczne jest zastosowanie proporcji przy obliczaniu progu przychodu.

 

 

Wystarczy podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnożyć to przez liczbę dni, w których prowadziliśmy działalność. Wtedy należy porównać przychód z działalności gospodarczej do ustalonego limitu – jeśli go nie przekroczymy, to możemy korzystać z „małego ZUS”.

Skąd wziąć środki na założenie firmy?

Oto warunki, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby mógł korzystać z „małego ZUS”:

– musi być zarejestrowany w CEIDG (być wspólnikiem spółki cywilnej)

– jego przychody osiągnięte z działalności gospodarczej za ubiegły rok nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi

– nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia)

– rozliczył się na karcie podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia VAT

– prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym

– nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu (podczas 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”

– nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu również z tytułu innej pozarolniczej działalności

– nie wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Informacje dodatkowe
Data publikacji:
Tytuł artykułu:
Czym jest „mały ZUS”? Dowiedz się, czy ci przysługuje i jak z niego korzystać
Ocena:
51star1star1star1star1star
SHARE
PODOBNE ARTYKUŁY
Sejm RP
Rząd uchwalił „pakiet MŚP”, który ułatwi życie polskim przedsiębiorcom
Kobieta w biznesie
Rząd groził „testem przedsiębiorcy”, teraz skarbówka nie widzi problemu z przedsiębiorcą z prawem do urlopu i wynagrodzeniem w czasie choroby
Kaizen
Kaizen: czy metodologia sprzed 30 lat nadal jest efektywna?

Skomentuj artykuł

*