Firma w Polsce

Jak założyć spółkę z o.o.? Część I – sposób tradycyjny

Spolka zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Poniżej prezentujemy jak, krok po kroku, założyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny.

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, jaką wybrać formę prawną dla swojej działalności. Najczęściej sprowadza się to do wyboru pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest o tyle korzystniejsza, że jako spółka kapitałowa posiada własną osobowość prawną i jest czymś odrębnym od swoich założycieli. Jak zatem wskazuje nazwa spółki, z o.o., wspólnicy (lub jeden wspólnik) nie odpowiadają za jej zobowiązania prywatnym majątkiem.

Obecnie przedsiębiorca może założyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny lub przez internet. Poniżej przedstawiamy, jak utworzyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny.

Rejestracja spółki z o.o. w trybie tradycyjnym

1. Sporządzenie umowy spółki Pierwszym krokiem na drodze do założenia spółki z o.o. w trybie tradycyjnym jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Umowa taka musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres siedziby spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego, z tym że minimalna jego wysokość wynosi w Polsce 5 tysięcy złotych;
 • liczbę i nominalną wartość udziałów posiadanych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony.

Po podpisaniu umowy spółki w sposób tradycyjny, zyskuje ona formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji musi do 6 miesięcy uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast do tego czasu może ona już nie tylko gromadzić kapitał zakładowy i wybrać zarząd, ale może też zaciągać zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieuzyskania wpisu do KRS w ciągu 6 miesięcy, umowa spółki zostanie automatycznie rozwiązana, a wspólnicy będą mieli obowiązek spłacić wszystkie zaciągnięte zobowiązania.

2. Zgłoszenie spółki do KRS Po sporządzeniu umowy zarząd spółki ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie max. 6 miesięcy. W tym celu należy wypełnić wniosek o wpis do KRS na urzędowym formularzu KRS-W3, a do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Druk KRS-WA – dotyczący oddziałów lub terenowych jednostek organizacyjnych spółki;
 • Druk KRS-WE – zawierający informacje o wspólnikach
 • Druk KRS-WH – dotyczący sposobu powstania podmiotu;
 • Druk KRS-WK – zawierający informacje o organach spółki i o osobach uprawnionych do jej reprezentowania;
 • Druk KRS-WL – dotyczący powołania prokurentów;
 • Druk KRS-WM – zawierający informacje o przedmiocie działalności;
 • Umowę spółki;
 • Oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu kapitału;
 • Dokument o powołaniu członków organów spółki;
 • Listę wspólników;
 • Nazwiska, imiona oraz adresy członków zarządu (ew. nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika);
 • Dowody opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Drugi egzemplarz umowy oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu lub nieruchomości, w której firma ma swoją siedzibę.

Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis. Sąd rejestrowy ma obowiązek rozpoznać wniosek nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

3. Opłaty Zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie tradycyjnym trochę kosztuje. Oprócz niezbędnego do założenia spółki kapitału zakładowego, przedsiębiorca/przedsiębiorcy muszą uiścić:

 • 500 zł za wpis do KRS;
 • 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszący 0,5 proc. kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki oraz wpisem do KRS;
 • Opłatę za każdy notarialne poświadczony podpis członka zarządu składany w sądzie rejestrowym;
 • Taksę notarialną za sporządzenie umowy spółki, która zależy od kapitału zakładowego;
 • Opłatę za każdą rozpoczętą stronę odpisu umowy spółki z o.o.;
 • Opłatę za rejestrację jako podatnik VAT, jeśli spółka prowadzi działalność objętą podatkiem od towarów i usług.

4. Dodatkowe powinności W celu swobodnego prowadzenia działalności, spółka z o.o. powinna posiadać firmowe konto w banku. Dodatkowo zarząd spółki ma obowiązek zarejestrować ją jako podatnika VAT, jeśli spółka będzie prowadzić działalność objętą podatkiem od towarów i usług. Zarząd zobowiązany jest też poinformować urząd skarbowy o wybranej formie opodatkowania.

SHARE
PODOBNE ARTYKUŁY
Powiatowy Urzad Pracy Lodz
Dotacje na własną działalność najskuteczniejszym sposobem aktywizacji osób bezrobotnych
RODO
Gorączka RODO, czyli czy nadal można sprzedawać?
ZUS Białystok
Trybunał Konstytucyjny nie wydał dziś wyroku ws. zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS

Skomentuj artykuł

*