Firma w Polsce

Jak założyć spółkę z o.o.? Część I – sposób tradycyjny

Spolka zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Poniżej prezentujemy jak, krok po kroku, założyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny.

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, jaką wybrać formę prawną dla swojej działalności. Najczęściej sprowadza się to do wyboru pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest o tyle korzystniejsza, że jako spółka kapitałowa posiada własną osobowość prawną i jest czymś odrębnym od swoich założycieli. Jak zatem wskazuje nazwa spółki, z o.o., wspólnicy (lub jeden wspólnik) nie odpowiadają za jej zobowiązania prywatnym majątkiem.

Obecnie przedsiębiorca może założyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny lub przez internet. Poniżej przedstawiamy, jak utworzyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny.

Rejestracja spółki z o.o. w trybie tradycyjnym

1. Sporządzenie umowy spółki Pierwszym krokiem na drodze do założenia spółki z o.o. w trybie tradycyjnym jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Umowa taka musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres siedziby spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego, z tym że minimalna jego wysokość wynosi w Polsce 5 tysięcy złotych;
 • liczbę i nominalną wartość udziałów posiadanych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony.

Po podpisaniu umowy spółki w sposób tradycyjny, zyskuje ona formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji musi do 6 miesięcy uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast do tego czasu może ona już nie tylko gromadzić kapitał zakładowy i wybrać zarząd, ale może też zaciągać zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieuzyskania wpisu do KRS w ciągu 6 miesięcy, umowa spółki zostanie automatycznie rozwiązana, a wspólnicy będą mieli obowiązek spłacić wszystkie zaciągnięte zobowiązania.

2. Zgłoszenie spółki do KRS Po sporządzeniu umowy zarząd spółki ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie max. 6 miesięcy. W tym celu należy wypełnić wniosek o wpis do KRS na urzędowym formularzu KRS-W3, a do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Druk KRS-WA – dotyczący oddziałów lub terenowych jednostek organizacyjnych spółki;
 • Druk KRS-WE – zawierający informacje o wspólnikach
 • Druk KRS-WH – dotyczący sposobu powstania podmiotu;
 • Druk KRS-WK – zawierający informacje o organach spółki i o osobach uprawnionych do jej reprezentowania;
 • Druk KRS-WL – dotyczący powołania prokurentów;
 • Druk KRS-WM – zawierający informacje o przedmiocie działalności;
 • Umowę spółki;
 • Oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu kapitału;
 • Dokument o powołaniu członków organów spółki;
 • Listę wspólników;
 • Nazwiska, imiona oraz adresy członków zarządu (ew. nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika);
 • Dowody opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Drugi egzemplarz umowy oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu lub nieruchomości, w której firma ma swoją siedzibę.

Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis. Sąd rejestrowy ma obowiązek rozpoznać wniosek nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

3. Opłaty Zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie tradycyjnym trochę kosztuje. Oprócz niezbędnego do założenia spółki kapitału zakładowego, przedsiębiorca/przedsiębiorcy muszą uiścić:

 • 500 zł za wpis do KRS;
 • 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszący 0,5 proc. kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki oraz wpisem do KRS;
 • Opłatę za każdy notarialne poświadczony podpis członka zarządu składany w sądzie rejestrowym;
 • Taksę notarialną za sporządzenie umowy spółki, która zależy od kapitału zakładowego;
 • Opłatę za każdą rozpoczętą stronę odpisu umowy spółki z o.o.;
 • Opłatę za rejestrację jako podatnik VAT, jeśli spółka prowadzi działalność objętą podatkiem od towarów i usług.

4. Dodatkowe powinności W celu swobodnego prowadzenia działalności, spółka z o.o. powinna posiadać firmowe konto w banku. Dodatkowo zarząd spółki ma obowiązek zarejestrować ją jako podatnika VAT, jeśli spółka będzie prowadzić działalność objętą podatkiem od towarów i usług. Zarząd zobowiązany jest też poinformować urząd skarbowy o wybranej formie opodatkowania.

SHARE
Customer Success Specialist, Admiral Tax. Specjalista z doświadczeniem księgowym spółek irlandzkich oraz brytyjskich. Doradza także w zakresie rozwiązań dla rynku kryptowalut, handlu w internecie oraz przenoszenia usług za granicę.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
bitcoin
Czy w Polsce można wystawić fakturę w bitcoinach lub innych kryptowalutach?
Podatek od kryptowalut
Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?
firma w polsce
Pakiet MŚP – Czy ułatwi życie polskim przedsiębiorcom?

Komentarze są wyłączone.