Firma w Polsce

Jak założyć spółkę z o.o.? Część II – przez internet

Spolka zoo 2

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną przez Polaków formą prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy, jak założyć spółkę z o.o. przez internet, z wykorzystaniem rządowego systemu teleinformatycznego.

Początkujący przedsiębiorcy mają zazwyczaj do wyboru dwie formy prowadzenia działalności gospodarczej - jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Argumentem, który przemawia za założeniem spółki z o.o., jest brak odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki. Mówiąc inaczej przedsiębiorca, który prowadzi działalność jednoosobową, ponosi odpowiedzialność całym swym majątkiem za wszelkie, wynikające z jej prowadzenia zobowiązania, natomiast w przypadku spółki z o.o. całym majątkiem za długi odpowiada spółka, a wspólnicy – jedynie do wysokości swoich wkładów.

Obecnie przedsiębiorca może założyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny lub przez internet. Poniżej prezentujemy, jak założyć spółkę z o.o. przez internet.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć przez internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie https://ems.ms.gov.pl/. Wymogiem niezbędnym przy rejestracji spółki online jest posiadanie przez wspólników konta w tymże systemie, a także posiadanie albo podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpisu zakupionego od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych), albo podpisu Profilem Zaufanym. Trzeba jednak wiedzieć, że w trakcie zakładania spółki przez internet wspólnicy mają do wyboru jedynie kilka standardowych wzorów umowy spółki, których nie mogą swobodnie modyfikować. Z drugiej strony elektroniczna rejestracja spółki z o.o. pozwala uniknąć formy aktu notarialnego, co znacznie zmniejsza koszty jej założenia.

Oto, jak krok po kroku wygląda rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy S24:

1. Rejestracja w systemie eKRS

Z systemu eKRS, niezbędnego do założenia spółki z o.o. drogą elektroniczną, mogą korzystać jedynie osoby w nim zarejestrowane, posiadające login i hasło. Rejestrując spółkę w trybie S24 każdy ze wspólników musi również posiadać aktywne konto w systemie eMS.

2. Wniosek o wpis do KRS przez portal S24

W formularzu dostępnym w systemie eKRS należy podać m.in. nazwę rejestrowanej spółki (bez przyrostka z formą prawną), dane adresowe spółki, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki oraz listę wspólników i członków organów zarządczych spółki i oddziałów. Dodatkowo do wniosku należy załączyć te same dokumenty, które wymagane są w trybie tradycyjnym (m.in. druki KRS-WA, KRS-WE, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM), jednak sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Jednym z takich dokumentów jest umowa spółki przygotowana na podstawie wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym. W trakcie rejestracji spółki musi także zostać zdefiniowany przedmiot jej działalności poprzez wskazanie odpowiednich kodów PKD. Wniosek, który wpłynął drogą elektroniczną, jest rozpoznawany przez sąd w ciągu 1 dnia.

3. Opłaty

W przypadku rejestracji spółki drogą elektroniczną opłaty są znacząco niższe, niż w przypadku trybu tradycyjnego. Przedsiębiorcy muszą uiścić:

  • 250 zł za wpis do KRS;
  • 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszący 0,5 proc. kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki oraz wpisem do KRS. Podatek ten należy wyliczyć samodzielnie i dokonać jego wpłaty w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki;
  • Opłatę za rejestrację jako podatnik VAT, jeśli spółka prowadzi działalność objętą podatkiem od towarów i usług.

Aby wniosek o wpis do KRS, którego umowa została zawarta z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym, wywoływał skutki prawne, musi on zostać wpierw opłacony. Poza tym, w odróżnieniu od rejestracji spółki z o.o. w trybie tradycyjnym, w trakcie rejestracji spółki z wykorzystaniem systemu S24 na pokrycie kapitału zakładowego mogą zostać wniesione wyłącznie wkłady pieniężne. Jeśli wspólnicy planują pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym (aport), to muszą dokonać rejestracji spółki w sposób tradycyjny poprzez podpisanie aktu notarialnego.

4. Jedno okienko

Po wprowadzeniu pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (CRP-KEP), zarząd spółki nie musi składać ani odrębnych wniosków do Urzędu Statystycznego o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON, ani zgłoszenia do ZUS płatnika składek, ani też zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do urzędu skarbowego. W trakcie rejestracji z wykorzystaniem systemu S24 nie trzeba także przekazywać dodatkowego odpisu umowy spółki oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości spółki. Wszystkie zatem dane złożone do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS trafiają automatycznie do właściwych rejestrów urzędowych.

SHARE
Sales Department Team Leader, Admiral Tax. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradztwa biznesowego w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i rozwiązań z zakresu inwestycji majątkowych. Kraje, którym poświęca najwięcej uwagi to: Wielka Brytania, Cypr, Luksemburg, Czechy i Szwajcaria.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Zbigniew Ziobro
Zmiany w polskim prawie – prokurator będzie mógł zamknąć dowolną firmę bez prawomocnego wyroku
Podatek od kryptowalut
Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?
500 plus dla firm
Propozycja PiS-u przed wyborami: 500 plus dla przedsiębiorców. Ale… nie dla wszystkich

Komentarze są wyłączone.