Finanse i Księgowość Firma w Polsce Firma zagranicą

Które postępowanie restrukturyzacyjne najchętniej wybierają firmy?

Czarny kalkulator i długopis
Dla firm, które mają problemy z obsługą zobowiązań, ale równocześnie posiadają potencjał rynkowy i szansę na stabilizację, jest nadzieja w postaci restrukturyzacji. Podobnie, jak w przypadku upadłości, większość postępowań restrukturyzacyjnych zaczyna się w sądzie, na wniosek dłużnika. W Polsce są obecnie 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: przyspieszone układowe, sanacyjne, układowe i o zatwierdzenie układu. I właśnie to pierwsze postępowanie zdominowało polski rynek restrukturyzacji. Dlaczego? Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, firmy z kłopotami w prawie 70 procentach decydują się na przyspieszone postępowanie układowe (PPU). Postępowanie to jest skierowane do dłużników, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek przed egzekucją i chcą restrukturyzować swoje zobowiązania, a jednocześnie mają nie więcej niż 15% wierzytelności spornych. Przyspieszone postępowanie układowe jest adresowane głównie do firm, którym bardzo realnie grozi upadłość. Chodzi o firmy, wobec których już wszczęto postępowania egzekucyjne, a część aktywów jest w posiadaniu komornika. Opisywane postępowanie ma ułatwić przedsiębiorcy wyjście z bardzo trudnej sytuacji. - Postępowanie to cechuje się najkrótszym czasem trwania i jest najmniej sformalizowane. Sąd rozpoznaje wniosek o wszczęcie takiego postępowania w terminie 7 dni od momentu jego złożenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu, Sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego oraz wyznacza sędziego – komisarza i nadzorcę sądowego. Równocześnie majątek dłużnika staje się masą układową. – tłumaczy Przemysław Furmanek z firmy doradczej Lege Advisors. W ciągu zaledwie 2 tygodni od decyzji Sądu o otwarciu PPU, nadzorca sądowy powinien sporządzić spis wierzytelności i wierzytelności spornych, a także przedstawić plan restrukturyzacyjny. Oba dokumenty zostają okazane sędziemu – komisarzowi. Cenną zaletą dla dłużników jest fakt, że wobec wierzytelności objętych układem nie mogą być prowadzone postępowania egzekucyjne (sądowe, komornicze). Egzekucje, które zostały wszczęte przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia takiego postępowania. Otwarcie PPU pozwala także uchronić przed wypowiedzeniem istotne dla przedsiębiorstwa umowy, jak np. umowy leasingu pojazdów w firmach transportowych. - Ustawodawca tak skonstruował założenia przyspieszonego postępowania układowego, aby trwało ono jak najkrócej. Czas jego sfinalizowania nie powinien być dłuższy niż 2 – 3 miesiące. Ma to być korzyść zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. – przekonuje Przemysław Furmanek z firmy doradczej Lege Advisors. Przypominamy, że wniosek do Sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego musi obejmować:
 • dane identyfikacyjne dłużnika;
 • propozycje układowe wraz z odpisami dla wierzycieli (odpisy tylko przy przyspieszonym postępowaniu układowym) i wstępnym planem restrukturyzacyjnym;
 • wskazanie miejsc, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo oraz wszelkie składniki majątkowe;
 • wykaz majątkowy z szacunkową wyceną;
 • bilans przygotowany dla celów postępowania;
 • wykaz wierzycieli z określeniem wierzytelności, terminów płatności, wysokości zaległości;
 • sumę wierzytelności;
 • wykaz wierzytelności spornych;
 • sumę wierzytelności spornych;
 • informacje dodatkowe;
 • oświadczenie o prawdziwości danych.
Źródło: firma doradcza Lege Advisors
SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Podatki w Polsce i UK
Co sprzedający na Amazon i eBay muszą wiedzieć o VAT?
Chirurdzy podczas pracy
Korpo Voice: Roboty dla szpitali, czyli o tym jak polski startup chce pomóc w walce z kronawirusem
PX Here
Ustawa o sukcesji – nowe przepisy ułatwią „dziedziczenie” małych firm

Komentarze są wyłączone.