Firma w Polsce

Pakiet MŚP – Czy ułatwi życie polskim przedsiębiorcom?

firma w polsce

Z końcem września rząd przyjął Pakiet MŚP, czyli zestaw blisko 50 uproszczeń, które mają pozwolić polskim przedsiębiorcom na poczynienie sporych oszczędności. Z szacunków rządu wynika, że dzięki pakietowi nowelizacji przedsiębiorcy zaoszczędzą łącznie nawet 4 mld zł w ciągu najbliższej dekady.

O przyjęciu Pakietu MŚP dumnie poinformowała na Twitterze minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Pakiet MŚP to kolejna propozycja rządu Prawa i Sprawiedliwości, która, po Konstytucji Biznesu i Pakiecie „100 zmian dla firm”, ma ułatwić polskim przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Co zatem obejmuje Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw? Jedną z najważniejszych zmian jest podniesienie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. „małego podatnika” w PIT i CIT, z 1,2 mln euro do 2 mln euro rocznie. A przypomnijmy, że „mały podatnik” może m.in. płacić zaliczki na podatek co kwartał oraz że ma on prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji (innymi słowy do jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji). Dodatkowo, dzięki Pakietowi MŚP, przedsiębiorca będzie mógł wliczyć w koszty pensję małżonka oraz będzie mógł jednorazowo rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł.

Rząd PiS pochylił się także nad przedsiębiorstwami operującymi w branżach o najniższej wypadkowości i zgodził się znieść obowiązek przeprowadzania w nich okresowych szkoleń z zakresu BHP. Poza tym za pozytywną trzeba poczytać nowelizację dotyczącą ujednolicenia formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych. Formularze, które przedsiębiorcy muszą wypełniać obecnie (np. formularz podatku od nieruchomości czy deklaracja na podatek leśny) są nad wyraz zróżnicowane, dlatego ich ujednolicenie ułatwi przedsiębiorcom (np. tym, którzy posiadają nieruchomości na terenie kilku gmin), rozliczanie podatków lokalnych. Wszystkie formularze będzie też można złożyć drogą elektroniczną.

Godną pochwały jest wreszcie propozycja rządu dotycząca skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do lat pięciu (obecnie nie ma takiej granicy), a także uproszczenie obowiązków przedsiębiorców w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego. Na zmianach skorzystają też wspólnicy spółek z o.o., którzy będą mogli podejmować wszystkie uchwały na odległość, w tzw. trybie obiegowym.

Czy jednak zmiany przygotowane w Pakiecie MŚP rzeczywiście ułatwią przedsiębiorcom nad Wisłą prowadzenie działalności gospodarczej? Niestety, wydaje się, że zaproponowane zmiany są jedynie kosmetyczne. Oczywiście podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. „małego podatnika” w PIT i CIT, czy ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych to dobre rozwiązania, ale przedsiębiorcy chcieliby też płacić w Polsce mniejszy ZUS i korzystać ze znacznie wyższej kwoty wolnej od podatku.

Obecnie w Polsce pracownicy płacą na ZUS ok. 42-44 proc. swojego wynagrodzenia, z czego część jest finansowana przez pracodawcę. Z kolei sami przedsiębiorcy płacą minimalny ryczałt (oczywiście mogą oni zadeklarować wyższą kwotę, ale patrząc na prognozy ZUS nie wydaje się to obecnie zbytnio opłacalne), który w 2018 r. wynosi 1228,70 zł miesięcznie. Co się tyczy kwoty wolnej od podatku, to obecnie wynosi ona 8 tys. zł rocznie, ale jest ona degresywna, co oznacza, że jest ona mniejsza w przypadku dochodów w przedziale 8 tys. zł - 13 tys. zł, równa kwocie 3091 zł w przypadku dochodów w przedziale 13 tys. zł - 85 528 zł, niższa od kwoty 3091 zł w przypadku dochodów w przedziale 85 529 zł – 127 tys. zł i zerowa w przypadku dochodów powyżej 127 tys. zł.

Niestety pod względem wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i wysokości kwoty wolnej od podatku Polsce daleko jest jeszcze do czołowych krajów Europy. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku wynosi 11 850 funtów (ok. 58 tys. zł), a w Irlandii – 16,5 tys. euro (ok. 70 tys. zł). W obu tych krajach przedsiębiorca może także liczyć na znacznie niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Przykładowo w Anglii właściciel firmy Ltd zapłaci tylko 300 zł przy wypłacie około 5000 zł miesięcznie, natomiast w Irlandii zapłaci on zaledwie kilkadziesiąt euro miesięcznie przy zarobkach oscylujących w granicy kilku tysięcy złotych miesięcznie.

SHARE
Communications Manager, Admiral Tax. Ekspert z zakresu przygotowywania treści edukacyjnych w sektorze B2B oraz w tematach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
biznes
Polacy – szczególnie młodzi – wolą zakładać własne firmy. Czesi z kolei wybierają etat
Spotkanie w firmie
Dobrze przygotowana strona internetowa to podstawa komunikacji marketingowej firmy
European Payment Report
„European Payment Report 2018″. Przedsiębiorca w Polsce czeka na opłacenie faktury średnio 33 dni

Komentarze są wyłączone.