Firma w Polsce

Podatki od kryptowalut: ile podatku od kryptowalut zapłacisz w Polsce?

Bitcoin Continues

Choć inwestowanie w kryptowaluty budzi skrajne emocje, zwolenników takiego sposobu lokowania kapitału nie brakuje. Jeśli Ty także planujesz obracać wirtualną walutą, sprawdź, ile podatku od kryptowalut zapłacisz w Polsce w 2021 roku.

Kryptowaluty (Bitcoin, Litecoin, Ethereum i inne) zwane potocznie wirtualnymi pieniędzmi to przełomowa technologia bazująca na kryptografii — metodzie szyfrowania danych. Są zdecentralizowane, niezależne od gospodarki, rządów czy cen tradycyjnych walut. Zdaniem wielu osób, to właśnie one stanowią walutę przyszłości.

Czy można płacić kryptowalutami?

Choć płatności kryptowalutami nie są jeszcze powszechne, coraz więcej firm otwiera się na transakcje z ich udziałem. Wśród najbardziej znanych są m.in.: Burger King, KFC, Medicover czy… pyszne.pl. Wirtualna waluta jest jednak nie tylko coraz popularniejszym środkiem płatniczym, ale przede wszystkim… coraz popularniejszym materiałem inwestycyjnym.

Inwestycja w kryptowaluty

Temat inwestowania w kryptowaluty od lat budzi ogrom kontrowersji, a opinie ekspertów na temat szans i zagrożeń wynikających z takiego sposobu lokowania kapitału bywają skrajnie różne. Nie ulega jednak wątpliwości, że zwolenników inwestycji w kryptowaluty przybywa. Jeśli Ty także planujesz obracać wirtualną walutą, sprawdź, jak polskie prawo podatkowe reguluje takie inwestycje.

Inwestycje w kryptowaluty a polskie prawo podatkowe

Zasady rozliczania krypto walut definiuje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Począwszy od 2019 roku, odbywa się ono na innych zasadach niż wcześniej – w ramach przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych.

Zobacz także: Jak wejść na rynek amerykański? Prawo i podatki dla nowych spółek LCC [e-book]

Jeśli w 2020 roku osiągnąłeś przychody i/lub poniosłeś koszty z tytułu transakcji kryptowalutami, powinieneś rozliczyć je w deklaracji podatkowej PIT, w formularzu PIT-38 w sekcji E formularza (pola od 34 do 38). Definiują one odpowiednio:

  • pole 34: przychód ze sprzedaży kryptowalut w 2020 roku (po przeliczeniu na złotówki) i/lub wartość towarów oraz usług zakupionych za cyfrowe aktywa;
  • pole 35: koszty uzyskania przychodu poniesione w 2020 roku. (koszt kupna kryptowaluty);
  • pole 36: koszty uzyskania przychodu poniesione w latach ubiegłych i nieodliczone od przychodów uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2020 r.;
  • pole 37: dochód — przychód z pola 34 pomniejszony o sumę kosztów z pól 35 i 36;
  • pole 38: kwotę kosztów uzyskania przychodu, która nie została potrącona od przychodów uzyskanych w 2020 roku.

PIT 2021 a kryptowaluty – co musisz wiedzieć?

  • Przychodu z transakcji kryptowalutami nie łącz z przychodem ze sprzedaży innych instrumentów finansowych — akcji, udziałów czy praw finansowych. 
  • Dochód, czyli różnicę pomiędzy przychodem a kosztem możesz rozliczać wyłącznie w ramach transakcji wirtualną walutą (osobna rubryka w formularzu PIT-38). Nie łącz go z innymi przychodami uwzględnionymi w Picie. 
  • Podobna zasada towarzyszy rozliczaniu nadwyżki kosztów ponad wartość przychodu – nie łącz jej z nadwyżką innych kapitałów pieniężnych.

Ważne: obowiązek rozliczenia transakcji kryptowalutami spoczywa nie tylko na osobach, które w danym roku osiągnęły zyski z tytułu zakupu, sprzedaży, zamiany lub zakupu dóbr i usług używając walut wirtualnych. Ciąży on także na podatnikach, którzy w danym roku dokonali wyłącznie transakcji zakupu.

Obrót kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej

Transakcji kupna i sprzedaży kryptowalut nie można dokonywać w ramach działalności gospodarczej w Polsce, a co za tym idzie — rozliczać w ramach firmy. 

Ile podatku od kryptowalut zapłacisz w Polsce?

Kolejną kwestią, o której koniecznie należy wspomnieć, omawiając tematykę inwestycji w kryptowaluty, jest kwestia opodatkowania. Czy dochody z kryptowalut są opodatkowane?

Zobacz także: Podatki w Czechach będą niższe: porównanie podatków w Polsce i w Czechach

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zyski z tytułu wirtualnych walut są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Jeśli zysk jest wyższy niż 1 mln zł, konieczne jest także uiszczenie podatku solidarnościowego w stawce 1%.

Zwolnienia z obowiązku podatkowego

Deklaracji PIT nie musisz wypełniać w sytuacji, jeśli kupiłeś wirtualną walutę, lecz nie wymieniłeś jej na tradycyjną. Z obowiązku podatkowego zwolnione są także transakcje wymiany jednej waluty wirtualnej na inną.

SHARE
Sales Department Team Leader, Admiral Tax. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradztwa biznesowego w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i rozwiązań z zakresu inwestycji majątkowych. Kraje, którym poświęca najwięcej uwagi to: Wielka Brytania, Cypr, Luksemburg, Czechy i Szwajcaria.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Internetowi giganci i podatki w Polsce
Dlaczego internetowi giganci nie płacą podatków w Polsce?
Raport PwC
Raport PwC „Praca w UE – podatki i składki 2018” – komentarz eksperta
Spolka zoo
Jak założyć spółkę z o.o.? Część I – sposób tradycyjny

Komentarze są wyłączone.