Firma zagranicą

Fundacja rodzinna: sposób na ochronę i przekazanie majątku

Kobieta przy laptopie

Wydaje się oczywistym, że pieniądze oraz majątek wypracowany w pocie czoła przez rodziców powinien z czasem przejść na prawowitych spadkobierców. Często to dla przyszłych pokoleń zdajemy sobie tyle trudu. Niestety, często przekazanie majątku wiąże się to ze skomplikowanymi formalnościami, a także jest obarczone wysokim opodatkowaniem. Jedną z możliwości ochrony siebie oraz swoich najbliższych jest fundacja rodzinna, która pozwala na zabezpieczenie rodzinnych interesów na całe pokolenia.

Czym jest fundacja rodzinna?

Tym mianem określana jest specjalna struktura prawna umożliwiająca odpowiednie zaplanowanie oraz wyegzekwowanie sukcesyjnego przejęcia majątku, a w szczególności znajdującej się w posiadaniu rodzinnej firmy. Dzięki fundacji rodzinnej można uniknąć wielu problemów związanych z przekazywaniem przedsiębiorstwa kolejnym pokoleniom oraz uniknąć roszczeń wystosowanych przez strony trzecie.

Główną zaletą, jaką oferuje fundacja rodzinna, jest zachowanie pełnej ciągłości prowadzonego biznesu. Przedsiębiorstwo można całkowicie wyłączyć spod ustawowego trybu dziedziczenia. Dzięki temu firma zostanie przekazana kolejnej osobie lub osobom na jasno określonych zasadach. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sporów i konfliktów związanych ze spadkiem. Co więcej, istniałoby ryzyko, że przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy zostanie podzielone, a poszczególni jego beneficjenci będą chcieli otrzymany majątek upłynnić, doprowadzając tym samym do upadłości całego biznesu.

>> Załóż konto bankowe w Lichtensteinie <<

Fundacja rodzinna, oprócz konkretnego wskazania spadkobierców, umożliwia także dokładne określenie zasad, na jakich firma będzie w przyszłości funkcjonować. Dzięki temu założyciel fundacji może nadać swojemu sukcesorowi prawo do czerpania korzyści majątkowych z zysków wygenerowanych przez firmę i jednocześnie ograniczyć lub całkowicie pozbawić go wpływu na dalsze decyzje podejmowane przez dziedziczony biznes.

Fundacja rodzinna jest również doskonałą formą zachowania majątku oraz zabezpieczenia swojego biznesu przed losowymi wypadkami. Pozwala na określenie, co ma się stać w przypadku nagłej śmierci właściciela przedsiębiorstwa lub trwałego wypadku uniemożliwiającego mu dalsze prowadzenie swoich interesów. Jest to także bardzo korzystne dla zatrudnianych przez firmę pracowników – zyskują oni gwarancję, że przedsiębiorstwo trafi we właściwe ręce, a oni nie stracą źródła swojego przychodu.

Fundacja rodzinna w Polsce

Wprawdzie fundacja rodzinna została stworzona głównie z myślą o dużych przedsiębiorstwach, aczkolwiek coraz więcej podmiotów gospodarczych o nieco mniejszych rozmiarach również decyduje się na jej założenie. Przemawia za tym ogrom oferowanych przez nią korzyści oraz sprawiedliwy podział majątku. 

Niestety, nadal niemożliwe jest założenie takiej fundacji w Polsce. O wprowadzeniu takiej formy prawnej mówi się od wielu lat, ale dopiero w przyszłym roku mają zostać powzięte odpowiednie kroki legislacyjne. Nie wiadomo jednak, na jakich zasadach ma odbywać się jej zakładanie. Brakuje również konkretów dotyczących jej opodatkowania oraz formy prawnej.

Polski rząd czeka jeszcze wiele miesięcy intensywnej pracy, zanim poznamy jakieś dokładne ustalenia. Jednakże Polacy już teraz mogą korzystać z benefitów oferowanych przez fundację rodzinną, rejestrując ją w Liechtensteinie.

Fundacja rodzinna w Liechtensteinie

Księstwo Liechtensteinu to region ceniony przez biznesmenów za swoją politykę podatkową oraz kompleksowe podejście do obsługi przedsiębiorstw. Nie inaczej jest w przypadku fundacji rodzinnych zakładanych na terytorium tego kraju. 

Fundacja w Liechtensteinie zapewnia jej założycielowi pełną kontrolę nad majątkiem oraz umożliwia dokładne wskazanie jego sukcesorów. Co więcej, beneficjentami mogą także być osoby spoza rodziny, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie wynagrodzenie najbardziej zasłużonych pracowników firmy. Można również wskazać dalszą drogę, jaką ma kroczyć rodzinne przedsiębiorstwo oraz osoby, które będą odpowiedzialne za jej późniejsze egzekwowanie.

Zobacz także: Polski fiskus zablokuje konta prywatne. Konta zagraniczne nadal bezpieczne

Fundacja w Liechtensteinie chroni również przed ewentualną windykacją, dając pewność zachowania majątku jej sukcesorem niemal w każdej sytuacji, jej beneficjenci chronieni są tajemnicą bankową. Fundacja rodzinna założona w Liechtensteinie gwarantuje, że środki wypracowywane przez lata trafią w odpowiednie ręce, a reputacja i spuścizna przedsiębiorstwa zostaną zachowane na całe pokolenia.

SHARE
Sales Department Team Leader, Admiral Tax. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradztwa biznesowego w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i rozwiązań z zakresu inwestycji majątkowych. Kraje, którym poświęca najwięcej uwagi to: Wielka Brytania, Cypr, Luksemburg, Czechy i Szwajcaria.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Flagi UK i UE
Polskie zeznanie podatkowe 2021. Jak Brexit wpływa na rozliczenia Polaków z Wielkiej Brytanii?
Rynek pracy w Polsce
Polski system podatkowy niezgodny z zasadami polityki społecznej
Agnieszka Moryc AT zbliżenie
Agnieszka Moryc, Dyrektor firmy Admiral Tax, uhonorowana tytułem Kobiety Charyzmatycznej 2019 przez magazyn WHY Story

Komentarze są wyłączone.