Firma zagranicą

Jak rozliczać się ze e-sprzedaży za granicę: firma w Polsce czy firma za granicą?

Czy niezbędnym warunkiem prowadzenia własnego sklepu internetowego jest rejestracja firmy? Od 2018 roku osoby fizyczne mogą prowadzić w Polsce działalność nierejestrowaną. Miesięczny generowany przez nią przychód nie może jednak przekroczyć 50% pensji minimalnej. W 2021 wysokość pensji minimalnej to 2800 zł.

Limit przychodu uprawniający do skorzystania z działalności rejestrowanej wynosi więc jedynie 1400 zł. Jeśli planujesz działania na szerszą skalę, prowadzenie działalności nierejestrowanej nie będzie zasadne. Zwłaszcza że jeśli przekroczysz kwotę limitu choćby o złotówkę, będziesz zobowiązany do rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. A ta nie zawsze będzie najlepszym wyborem, głównie ze względów podatkowych.

Jak wygląda rozliczenie handlu zagranicznego, jeśli prowadzisz firmę w Polsce?

Prowadzisz firmę w Polsce i dostarczasz towary konsumentom mieszkającym za granicą? Takie transakcje jeszcze do 30.06.2021 były definiowane przez prawo jako sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Nie jest to pojęcie tożsame z WDT – wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Ta odbywa się bowiem, jeśli odbiorca produktu jest zarejestrowanym za granicą podatnikiem VAT-UE.

Na skutek zmian przepisów, które weszły w życie 1 lipca, pojęcie sprzedaż wysyłkowa zostało zastąpione przez Wewnątrzwspólnotową Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO).

Opodatkowanie Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość

Na gruncie podatku VAT sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest opodatkowana w Polsce, jednak wyłącznie do konkretnego limitu. Jego wysokość wynosi obecnie równowartość 10 000 euro. Jeśli kwota netto transakcji przekroczy ten limit, niezbędne będzie uiszczenie podatku w kraju nabywcy. Dzięki wspomnianym wcześniej zmianom, które weszły w życie 1 lipca, można znacząco ułatwić ten proces. Wszystko dzięki unijnej procedurze One Stop Shop (OSS). Jeśli podatnik, który prowadzi firmę w Polsce (w państwie identyfikacji), zarejestruje się w systemie VAT OSS
zyska możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT i uiszczania należnego podatku w Polsce.

Jak wystawić fakturę VAT dla zagranicznego konsumenta?

Każda transakcja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju powinna zostać potwierdzona fakturą VAT.

Jeśli prowadzisz sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i rozliczasz podatek VAT w Polsce, faktura dla zagranicznego konsumenta będzie wyglądać dokładnie tak samo, jak dla rodzimego kontrahenta. Stawka podatku VAT wyniesie więc 23%.

Zobacz także: Leczenie w Polsce z kartą EHIC lub GHIC. Jakie uprawnienia mają ubezpieczeni w Wielkiej Brytanii?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest nie tylko wystawienie faktury VAT, ale także: wykazywanie zagranicznej sprzedaży w JPK_VAT_7M (dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK_VAT_7K (dla rozliczeń kwartalnych) oraz zastosowanie w deklaracji kodu SW. Jego użycie jest niezbędne, jeśli sprzedajesz towary konsumentom z UE. W przypadku wysyłki produktów nabywcom spoza wspólnoty nie należy go używać.

Sprzedaż za granicę a kasa fiskalna

Czy prowadząc firmę w Polsce i sprzedając produkty zagranicznym konsumentom, przedsiębiorca ma obowiązek rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej? Polskie prawo przewiduje zwolnienie z tego obowiązku dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym, jeśli:

  • zapłaty dokonano w całości za pośrednictwem banku lub poczty;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących płatność jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (o tym decydują dane nabywcy i jego adres).

Jak wygląda rozliczenie handlu zagranicznego, jeśli prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii?

Jeśli prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii i sprzedajesz produkty online, będziesz prawnie zobligowany do zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT i rozpoczęcia naliczania podatku (zazwyczaj w wysokości 20%), jeśli obrót podlegający opodatkowaniu osiągnie wartość £85,000. Jeśli wysokość obrotu będzie niższa niż ten próg, nie musisz rejestrować się jako podatnik VAT ani naliczać podatku VAT na fakturze. 

Ważne: jeśli eksportujesz towar do krajów UE, a jego wartość przekracza 150 euro, obowiązek odprowadzenia VAT-u spoczywa na nabywcy. W takich okolicznościach konieczne jest wystawienie faktury ze stawką 0 eksport.

Podatek dochodowy dla przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii jest naliczany według jednej stawki, która wynosi 19%.

SHARE
PODOBNE ARTYKUŁY
Wykwalifikowani pracownicy UK
Brytyjskie firmy obawiają się braku wykwalifikowanych pracowników po Brexicie
Budka telefoniczna w UK
Ubezpieczenie i świadczenia socjalne dla polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku
Hammond new picture
Wielka Brytania podniosła kwotę wolną od podatku do 12 500 funtów (czyli ponad 60 000 zł)

Komentarze są wyłączone.