Firma zagranicą

Jak rozliczyć zakup lub import usług z Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Budynki

1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania oficjalnie straciła status państwa członkowskiego UE, stając się — także w kontekście podatkowym – „krajem trzecim”. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zmiana zasad rozliczeń zakupu i sprzedaży towarów i usług. Jak rozliczyć zakup lub import usług z Wielkiej Brytanii po brexicie? Podpowiadamy.

Efektem decyzji, którą podjęli Brytyjczycy 23 czerwca 2016 roku, 1 lutego 2020 Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Od tego momentu przez kolejne 11 miesięcy obowiązywały jednak przepisy przejściowe, zgodnie z którymi ojczyzna Szekspira wciąż była traktowana jak państwo członkowskie. Zasady rozliczeń podatkowych pozostawały więc takie same jak dotychczas.

Zobacz także: Umowa handlowa między Wielkiej Brytanią a Unii Europejską. Jakie zmiany dla brytyjskich spółek LTD wchodzą w życie 1 stycznia?

1 stycznia 2020 roku przestał obowiązywać okres przejściowy. Wielka Brytania stała się więc państwem trzecim, odrębnym obszarem celnym i regulacyjnym. W praktyce oznacza to, że wraz z nowym rokiem przestały obowiązywać dotychczasowe zasady rozliczania zakupu i importu usług z Wielkiej Brytanii.

Rozliczenie transakcji z brytyjskimi kontrahentami po brexicie

1 stycznia 2021 roku w Wielkiej Brytanii przestały obowiązywać przepisy UE w dziedzinie VAT: Dyrektywy Rady UE ustanawiające podwaliny systemu VAT UE (Dyrektywa 2006/112/WE i 2008/9/WE). Jeśli prowadzisz firmę w Polsce i regularnie współpracujesz z brytyjskimi kontrahentami, powinieneś wiedzieć, jak rozliczać zakup i import usług na nowych, wynikających z brexitu zasadach.

Jeśli sprzedajesz towary kontrahentowi z Wielkiej Brytanii

Zgodnie z nowymi zasadami sprzedaż towarów brytyjskiemu kontrahentowi to eksport. W takich okolicznościach obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy, (jeśli wcześniej nie otrzymałeś zaliczki). Wywiezienie towarów poza teren UE daje możliwość zastosowania stawki VAT 0% pod warunkiem, że wywóz:

  • nastąpił z Polski do kraju spoza UE i został wykonany w ramach dostawy towarów,
  • został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych,
  • został dokonany przez dostawcę bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski.

Transakcje eksportu towarów powinieneś wykazać w JPK, w polach K_22 i P_22.

Jeśli kupujesz towary od kontrahentów z Wielkiej Brytanii

Kupno towarów od kontrahentów z UK od 1 stycznia 2021 roku jest importem. Obowiązek odprowadzenia podatku VAT pozostaje więc po Twojej stronie. Jako czynny podatnik VAT możesz jednak dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu, jeśli nie jesteś VAT-owcem – uiszczony podatek odliczysz od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zobacz także: Jak będzie wyglądać prowadzenie firmy w Anglii po Brexicie?

Transakcje importu usług musisz wykazać (jeśli rozliczać import przy zastosowaniu art. 33a ustawy o VAT — deklaracji VAT) w JPK — w polach K_25 i K_26 oraz P_25 i P_26.

Jeśli świadczysz usługi na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii

W zależności od tego, w jakim kraju należy opodatkować usługę:

  • jeśli miejscem opodatkowania jest Polska — opodatkuj i rozlicz świadczenie wg stawek i zasad obowiązujących w naszym kraju. W przypadku świadczenia usług dla brytyjskich kontrahentów taki sposób opodatkowania jest jednak rzadkością i stosuje się go np. w przypadku usług związanych z nieruchomością położoną w Polsce;
  • jeśli miejscem opodatkowania jest Wielka Brytania, eksport staje się czynnością, niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy. Wystawiając fakturę, nie doliczaj do kwoty netto podatku VAT i umieść na fakturze dopisek odwrotne obciążenie. Jeśli eksportowana usługa byłaby opodatkowana w naszym kraju, możesz odliczyć VAT z faktur zakupowych. 

W pliku JPK wykaż transakcje w polach K_11 i P_11.

Jeśli nabywasz usługi od kontrahenta z Wielkiej Brytanii

Nabycie usług od kontrahenta z Wielkiej Brytanii stanowi import usług.

Ze względu na fakt, że faktura nie uwzględnia podatku VAT, jego rozliczenie leży po Twojej stronie. Podstawą określenia jego kwoty jest cena nabycia usługi. Jeśli zakup wiązał się z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, masz prawo odliczyć podatek w tej samej kwocie. Co ważne, w takich okolicznościach obowiązek podatkowy rodzi się w momencie zakończenia usługi lub otrzymania płatności. Nie musisz więc rozliczać podatku VAT w momencie otrzymania faktury.

W takim przypadku podstawę opodatkowania i należny podatek musisz wykazać w polach K_27 i K_28 oraz P_27 i P_28 JPK.

Zobacz także: Zatrudnianie obywateli UE w Wielkiej Brytanii i uzyskanie numeru NIN po Brexicie

Potrzebujesz pomocy z rozliczeniem zakupu produktów lub usług od brytyjskiego kontrahenta? Chcesz otrzymać praktyczne, przejrzyste wskazówki? Skontaktuj się z nami!

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompleksowej wiedzy na temat polskiego i brytyjskiego prawa podatkowego, w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnimy wszelkie nieścisłości, rozwiejemy wątpliwości i krok po kroku przeprowadzimy Cię przez cały proces rozliczenia.

SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
biznes
Polacy – szczególnie młodzi – wolą zakładać własne firmy. Czesi z kolei wybierają etat
Polacy zakladaja firmy w UK
Zdążyć przed Brexitem. Polacy zakładają coraz więcej firm w Wielkiej Brytanii!
Czy przez pandemię zastąpią nas roboty? – raport nt. obaw Polaków przed drugą falą pandemii COVID

Komentarze są wyłączone.