Firma zagranicą

Jak sprzedawać za granicę: aspekty prawne i podatkowe własnego sklepu internetowego

Kobieta przy laptopie

Bez względu na to, czy sprzedajesz swoje produkty rodzimym konsumentom, czy wysyłasz je zagranicznym odbiorcom, prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów prawnych i podatkowych.

O czym musisz pamiętać?

Aby działać legalnie, przed rozpoczęciem sprzedaży konieczne jest:

 • założenie firmy. Aktualne prawo daje Polakom możliwość rejestracji działalności nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami;
 • wybór formy opodatkowania i dopełnienie niezbędnych formalności względem instytucji podatkowych;
 • dopełnienie wskazanych prawem obowiązków informacyjnych, towarzyszących sprzedaży na odległość. Należą do nich m.in.: informacje identyfikujące sprzedawcę i dane kontaktowe, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, sposoby i terminy zapłaty, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy (więcej informacji na ten temat znajdziesz w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta);
 • udostępnienie klientom regulaminu sklepu zawierającego zapisy na temat praw i obowiązków kupujących: rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, warunków świadczenia usług, wymagań technicznych niezbędnych do korzystania ze sklepu, zasad zwrotów i reklamacji etc.;
 • dokonanie zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • stworzenie formularzy – zgód na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zamierzasz przetwarzać dane osobowe). W przypadku biznesów typu e-commerce takie działania powinny być standardem. Dzięki nim możliwa jest personalizacja oferty, czy wysyłanie e-maili reklamowych. Pamiętaj, aby wskazać użytkownikom rodzaj przetwarzanych danych osobowych, dane przetwarzającego podmiotu i cel przetwarzania;
 • stworzenie i udostępnienie klientom polityki prywatności – dokumentu zawierającego informacje związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • uzyskanie zgody klienta na profilowanie, czyli zbieranie danych na temat zachowania na stronie. Takie informacje są niezwykle przydatne w procesie remarketingu;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Taki obowiązek spoczywa na przedsiębiorcach, dystrybuujących jedynie określony asortyment.

Jeśli chcesz sprzedawać na zagranicznych rynkach, konieczne jest także udostępnienie oferty sklepu oraz istotnych dla konsumentów dokumentów w obcych językach, dostosowanych do docelowego rynku.

Zobacz także: Co to jest UTR oraz CTR?

Nie mniej ważny jest także wybór prawa właściwego (prawa, które należy stosować w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą polskim a klientem pochodzącym z innego państwa) oraz wskazanie go w regulaminie. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (tzw. Rzym I) strony mogą samodzielnie dokonać wyboru prawa właściwego dla danej umowy. Decyzja powinna jednoznacznie wynikać z postanowień umowy. Nie może także pozbawić konsumenta ochrony przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Akty prawne regulujące poszczególne płaszczyzny prowadzenia sklepu internetowego:

 • kodeks cywilny;
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.);
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zm.);
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.);
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 ze zm.);
 • ustawa o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1450);
 • ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz.1385 ze zm.);
 • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
 • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.);
 • ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 • ustawa o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.).
SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Jak-zalozyc-firme
3 najczęstsze błędy przedsiębiorców zakładających firmę
Sprzedaż za granicę: rozliczenia PayPal – jak zacząć?
Polskie firmy za granicą
Polskie firmy za granicą: podsumowanie II kwartału 2019 według Admiral Tax

Komentarze są wyłączone.