Firma w Polsce Firma zagranicą

Korzystne 0% PIT od handlu kryptowalutami w Portugalii. Jak z tego skorzystać?

Bitcoin Continues

Już jakiś czas temu Portugalia otworzyła się na transfer przychodów w formie kryptowalut. Wszystko po to, by ułatwić portugalskim rezydentom podatkowym uzyskiwanie przychodów w różnych źródeł. Rząd portugalski, mając na uwadze potencjał systemu blockchain, ułatwia rezydentom korzystanie z tej formy rozliczeń.

Od kilku lat słyszy się, że portugalski system fiskalny stał się atrakcyjny dla osób uzyskujących przychody w kryptowalutach. W sieci można znaleźć wiele kompleksowych opracowań, których przedmiotem jest uzasadnienie zmiany miejsca rezydencji podatkowej na Portugalską. Wiele z nich odnosi się do ludzi związanych z branżą kryptowalut i uzyskujących przychody w jednej z nich. Większość z osób, które zdecydowały się rozliczać handel kryptowalutami w Portugalii, wskazuje, że decydując się na taki krok, można zredukować obciążenie podatkiem dochodowym od takich transakcji do minimum. Dużo mówi się również o doskonałych warunkach dla osób zaangażowanych w budowę systemu blockchain. Jednocześnie podkreśla się pozostałe zalety płynące z uzyskania portugalskiej rezydencji podatkowej, szczególnie w ujęciu rozliczania przychodów uzyskiwanych za granicą Portugalii.

Portugalskie regulacje w sprawie opodatkowania handlu kryptowalutami

Transakcje na rynku kryptowalut realizowane przez prywatne osoby fizyczne, które są portugalskimi rezydentami podatkowymi, nie stanowią przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT. Korzystne 0% za handel kryptowalutami ma zachęcić portugalskich rezydentów podatkowych do szukania nowych źródeł pozyskiwania przychodu, także tych rozliczanych kryptowalutami. Brak podatku obowiązuje, o ile transakcje na kryptowalutach oraz wymiana kryptowalut na tradycyjne waluty fiducjarne (fiat) nie stanowi działalności profesjonalnej. To rozwiązanie, które przekonuje coraz więcej osób uzyskujących przychody w kryptowalutach. 

Kryptowaluty a tradycyjny pieniądz fiducjarny (fiat)

Jak wspomnieliśmy powyżej, portugalski urząd skarbowy nie pobiera podatku PIT:

  • od transakcji polegających na wymianie kryptowalut na inne kryptowaluty,
  • od transakcji, których przedmiotem jest wymiana kryptowalut na tradycyjne waluty fiducjarne (fiat).

Przypomnijmy, że transakcje tego typu nie generują obowiązku podatkowego osób fizycznych, chyba że stanowią przedmiot działalności profesjonalnej. Intencja zwolnienia z podatku PIT transakcji tego typu ma na celu ułatwienie konsumpcji przychodów uzyskiwanych w alternatywnym systemie finansowym blockchain. 

Aby dokładnie wyjaśnić zależność pomiędzy kryptowalutami i pieniądzem fiducjarnym, przytaczamy uproszczone definicje tych zagadnień.

  • Kryptowaluta – to waluta kryptograficzna bazująca na rozproszonym systemie transferu. Kryptograficzny system księgowy zapewnia pełną transparentność realizowanych operacji. Jest niezależny od tradycyjnego systemu finansowego. Ułatwia realizację transakcji pomiędzy podmiotami z różnych państw. Najpopularniejszą z kryptowalut wydaje się Bitcoin, jednak w obiegu jest dostępnych wiele innych.
  • Pieniądz fiducjarny – pieniądz emitowany przez banki centralne państw lub Unii Europejskiej w ramach prowadzonej polityki monetarnej. Pieniądze fiducjarne to tradycyjne waluty narodowe, w tym PLN, USD oraz EUR. Służą do realizacji transakcji oraz kontrolowania koniunktury i stabilności gospodarki w pewnym zakresie. Pieniądz fiducjarny kojarzy się z emitowanymi przez banki centralne biletami płatniczymi i monetami. 

Kryptowaluty w Unii Europejskiej i nie tylko

Większość państw na świecie nie uznaje kryptowaluty za środek płatniczy, ani jednostkę walutową. Powoduje to trudność z konsumpcją środków zgromadzonych w tej formie. Jednocześnie uniemożliwia korzystanie z wielu korzystnych mechanizmów, które ułatwiają handel tradycyjnymi walutami fiducjarnymi. Pomimo to, rozwój systemu blockchain i jego zalety sprawiają, że coraz więcej państw otwiera się na realizację transakcji kryptowalutami. 

Dowodem na ewolucję systemu finansowego jest m.in. to, że Trybunał Sprawiedliwości UE uznał kryptowaluty za środek płatniczy w perspektywie podatku od wartości dodanej VAT. Oznacza to, że transakcje realizowane w systemie blockchain nie są objęte podatkiem VAT na terenie Unii Europejskiej, w tym w Portugalii. To znaczne ułatwienie dla osób zarabiających na kryptowalutach lub w kryptowalutach. 

Zalety rozliczania przychodów z kryptowalut w Portugalii

Dlaczego rozliczanie na terenie Portugalii przychodów z transakcji realizowanych w jednym z systemów blockchain jest korzystne? 

  • Przede wszystkim transakcje tego typu nie generują obowiązku podatkowego z tytułu podatku od wartości dodanej VAT. 
  • Po drugie w określonych przypadkach można uniknąć także podatku dochodowego od osób fizycznych PIT od takich transakcji. 

Stanowi to dodatkową zachętę dla profesjonalistów działających w branży blockchain lub zarabiających w kryptowalutach.

W internecie można znaleźć wiele informacji na temat przypadków zmiany rezydencji podatkowej na portugalską, która była podyktowana korzyściami płynącymi z braku opodatkowania transakcji z udziałem kryptowalut podatkiem dochodowym PIT. W artykułach padają konkretne nazwiska. Widać, że rozliczanie kryptowalut w Portugalii jest interesujące zarówno dla obywateli Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych oraz innych państw. Powodem tego stanu rzecz są korzystne przepisy podatkowe oraz prosta procedura uzyskania rezydencji podatkowej w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego.

Dlaczego warto rozliczać handel kryptowalutami w Portugalii

Dzięki dobrej strukturze dystrybucji finansów prywatnych, głównie środków zgromadzonych w systemach blockchain, można znacznie ograniczyć ogólne obciążenia podatkowe, jakie generują realizowane transakcje. Zalety rozliczania podatku z handlu kryptowalutami w Portugalii wydają się w tym ujęciu oczywiste:

  • 0% podatku dochodowego PIT od osób fizycznych realizujących transakcje z udziałem różnych kryptowalut;
  • 0% podatku dochodowego PIT od osób fizycznych realizujących transakcje wymiany kryptowalut na pieniądz fiducjarny w Portugalii, czyli za wypłatę środków z systemu blockchain;

Warto mieć na uwadze, że brak opodatkowania podatkiem dochodowym obowiązuje tylko w przypadku osób realizujących transakcje, których zakres i częstotliwość nie wskazują na działalność profesjonalną czy zawodową związaną z handlem kryptowalutami. Ani na działalność profesjonalną realizowaną w ramach systemu lub systemów blockchain.

Kryptowaluty a regulacje prawne w Portugalii

Portugalskie prawo nie reguluje w sposób specjalny działania rynku kryptowalut. Jednak portugalski urząd skarbowy korzysta z rządowych regulacji odnoszących się do opodatkowania transakcji na rynkach blockchain oraz transakcji wymiany kryptowalut na oficjalny pieniądz fiducjarny. W myśl tych przepisów transakcje na rynku kryptowalut oraz transakcje wymiany kryptowalut na pieniądz fiducjarny, co do zasady, nie są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku gdy transakcje, o których mowa powyżej zostaną uznane za działalność profesjonalną, stanowiącą przedmiot działalności gospodarczej realizowanej przez portugalskiego rezydenta podatkowego, zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Planując uzyskanie portugalskiej rezydencji podatkowej, dobrze jest też mieć świadomość, że obowiązujące korzystne przepisy mogą się zmienić. 

Rozliczanie handlu kryptowalutami w Portugalii – podsumowanie

Aby skorzystać z korzystnych portugalskich przepisów podatkowych dotyczących rozliczania handlu kryptowalutami i wymiany kryptowalut na tradycyjną walutę, trzeba uzyskać portugalską rezydencję podatkową. Okazuje się, że Portugalia oferuje prostą procedurę objęcia rezydentów podatkowych innych państw ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Portugalii. Wystarcza to do uzyskania zwolnienia z podatku PIT na terenie Portugalii od transakcji realizowanych w lub przez system blockchain. Jak wynika z danych dostępnych w sieci, rozwiązanie to okazuje się korzystne dla wielu osób zarabiających w kryptowalutach i działających na rynku blockchain. Warto pamiętać, że przed podjęciem decyzji o ulokowaniu nowego przedsięwzięcia na terenie Portugalii, dobrze jest przeprowadzić dokładną analizę biznesową takich działań.

SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Firma w Gruzji
Firma w Gruzji – dla kogo to korzystne rozwiązanie?
nowe przepisy dla przedsiębiorców
Nowe regulacje prawne dla przedsiębiorców wejdą w życie 1 marca 2019 roku
Split payment VAT
Mali i średni przedsiębiorcy narzekają na mechanizm „split payment”

Komentarze są wyłączone.