Firma zagranicą

Korzystne warunki dla rezydentury podatkowej na Cyprze

Kalkulator i rozliczenia

Zgodnie z przepisami podatkowymi większości krajów europejskich, osoby fizyczne muszą spędzić w danym kraju co najmniej 183 dni w ciągu roku, aby zostać uznane za rezydenta podatkowego tego kraju. Ma to duże znaczenia dla osób, które chcą zmienić swoją rezydencję podatkową, bo oznacza konieczność przebywania w danym kraju większą część roku. Bez tego zmiana rezydencji podatkowej nie jest możliwa. Wyjątkiem jest tutaj Cypr, który posiada tzw. zasadę 60 dni, która pozwala stać się rezydentem, przy już po 60 dniach pobytu na Cyprze! W artykule przyjrzymy się  nieco bliżej tej zasadzie.

W większości europejskich krajów niezbędnym elementem zdobycia rezydentury podatkowej jest przebywanie na terenie danego kraju przez większość roku podatkowego. Podobnie stanowią także cypryjskie przepisy podatkowe. Zgodnie z nimi status rezydenta podatkowego mogą otrzymać osoby fizyczne, które spędzają na Cyprze więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, ale zgodnie z zasadą obowiązującą od 1 stycznia 2017, czas ten można skrócić do… 60 dni.

Czym jest zasada 60 dni?

Od 1 stycznia 2017 roku osoby, które chcą uzyskać cypryjską rezydencję podatkową, mogą skorzystać z zasady 60 dni. Oferuje ona osobom fizycznym możliwość uzyskania statusu cypryjskiego rezydenta podatkowego po spędzeniu w kraju jedynie 60 dni. Reguła ta została wprowadzona jako poprawka do początkowej reguły 183 dni i stanowi zachętę dla osób chcących zmienić swoją rezydencję podatkową na Cypr.

Zmiana rezydencji podatkowej dzięki regule 60 dni?

Osoby, które chcą zmienić rezydencję podatkową na cypryjską muszą spełniać poniższe warunki. Reguła 60 dni ma zastosowanie do osób fizycznych, które w danym roku podatkowym:

 • nie przebywają w żadnym innym kraju przez okres dłuższy niż 183 (zbiorcze) dni;
 • nie są rezydentami podatkowymi w żadnym innym kraju;
 • zamieszkują na Cyprze przez co najmniej 60 dni;
 • posiadają dodatkowe powiązania z Cyprem, w tym:
  – umowę o pracę

– własność firmy lub status dyrektora w spółce będącej cypryjskim rezydentem podatkowym,
– posiadają nieruchomość mieszkalną – na własność lub na wynajem.

Wszystkie powyższe warunki należy spełnić w ciągu jednego roku podatkowego.

Jak stracić rezydencję podatkową w innym kraju?

Osoby posiadające rezydencję podatkową w innym kraju, chcąc przenieść swoją rezydencję na Cypr muszą również upewnić się, że stracą skutecznie dotychczasową rezydencję podatkową. Krajem, który szczególnie trudno rozstaje się ze swoimi rezydentami podatkowymi jest Polska, dlatego warto dokładnie zaplanować przeniesienie rezydencji na Cypr.  Aby utracić polską rezydencję podatkową, w uproszczeniu nie można przebywać powyżej 183 dni rocznie w Polsce oraz nie należy posiadać ośrodka interesów życiowych i gospodarczych w tym kraju. Oba te warunki muszą być spełnione razem.

Zobacz także: Podwyżka CIT w Irlandii dotknie tylko wielkie korporacje. Jakie zmiany od 2022 roku?

Jeśli choć jeden jest niespełniony osoba pozostaje polskim rezydentem podatkowym. Kryterium 183 dni jest dość oczywiste (choć w praktyce właściwie niezwykle trudne udokumentowania). Natomiast centrum interesów życiowych jest określeniem dość płynnym. Ostatnie interpretacje ministerstwa finansów w tej sprawie z dn. 29.04. 2021 definiują ośrodek interesów życiowych jako centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych i co oznacza posiadanie ścisłych powiązań osobistych lub gospodarczych z Polską. Powiązania osobiste to występowanie więzi rodzinnych, towarzyskich, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej, itp. W praktyce, czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci. Powiązania gospodarcze oznacza miejsce, z którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne – miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd.

Jak obliczyć długość pobytu na Cyprze?

Obliczenie pobytu na Cyprze (zarówno na potrzeby reguły 60, jak i 183 dni) należy wykonać wg następujących wytycznych:

 • dzień wyjazdu z Cypru liczy się jako dzień pobytu poza Cyprem;
 • dzień przyjazdu na Cypr liczy się jako dzień pobytu na Cyprze;
 • przyjazd i wyjazd z Cypru w tym samym dniu liczy się jako jeden dzień pobytu na Cyprze;
 • wyjazd i przyjazd na Cypr tego samego dnia liczy się jako jeden dzień pobytu poza Cyprem.


W praktyce dla wykazania pobytów na Cyprze niezbędne jest wynajęcie w tym okresie nieruchomości. Zasada 60 dni pozwala w stosunkowo łatwy i niedrogi sposób zmienić swoją mniej korzystną rezydenturę podatkową na niezwykle cypryjską. A ta niesie za sobą szereg korzyści. Jakich?

Jakie są korzyści z bycia cypryjskim rezydentem podatkowym?

 1. Cypryjski rezydent podatkowy, który nie ma miejsca zamieszkania na Cyprze, dla celów podatkowych jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze w odniesieniu do swoich światowych dochodów z dywidend lub „pasywnych” odsetek. 
 2. Zwolniony z opodatkowania na Cyprze jest także zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji). Wyjątkiem są sytuacje, gdy wartość akcji pochodzi z nieruchomości znajdującej się na Cyprze. 
 3. Zwolnienie z opodatkowania zysków pochodzących z kryptowalut. 
 4. Pięćdziesiąt procent wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na Cyprze podlega zwolnieniu z podatku dochodowego przez pierwsze 10 lat, pod warunkiem, że roczne wynagrodzenie przekracza kwotę 100 000 euro. Zasada ta dotyczy osób, które przed podjęciem zatrudnienia nie były rezydentami podatkowymi.

Osoby, które są zatrudnione na okres dłuższy niż 90 dni w roku podatkowym poza Cyprem przez pracodawcę niebędącego rezydentem podatkowym Cypru lub zagraniczny stały zakład pracodawcy będącego rezydentem podatkowym Cypru, są również zwolnione z podatku dochodowego.

Cypryjska rezydentura  najlepszy schemat optymalizacji podatkowej

Wszystkie wynagrodzenia osiągane poza Cyprem, nie podlegają opodatkowaniu na wyspie, a dochód osiągany na terenie wyspy może być przedmiotem dodatkowych ulg. Jeśli chcesz osiągnąć odczuwalne dla portfela korzyści podatkowe, przy wykorzystaniu cypryjskiej rezydentury podatkowej, skorzystaj z zasady 60 dni, otwierając jednocześnie spółkę partnerską w Wielkiej Brytanii. Dlaczego warto sięgnąć po taki mechanizm? Cały dochód osiągnięty przez spółkę podlegać będzie podziałowi pomiędzy partnerów. Partner, który jest jednocześnie cypryjskim rezydentem podatkowym, nie zapłaci żadnego podatku od takiego dochodu.

SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Przedsiębiorca firma w UK
Sprzedaż za granicę: wysyłka do Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii
Jak-zalozyc-firme
3 najczęstsze błędy przedsiębiorców zakładających firmę
Podatki w Polsce i UK
Podatki na Cyprze

Komentarze są wyłączone.