Firma zagranicą

Podatki na Cyprze

Podatki w Polsce i UK

Czy Cypr zwany potocznie podatkowym rajem jest rzeczywiście idealnym miejscem do prowadzenia firmy? Jakie podatki zapłacą przedsiębiorcy prowadzący działalność na wyspie Afrodyty? Sprawdźmy.

Cypr to wyspa znana nie tylko z malowniczych widoków, śródziemnomorskiego klimatu oraz… wszędobylskich kotów. Wiele osób, zwłaszcza przedsiębiorców postrzega ją jako podatkowy raj zapewniający wyjątkowo korzystne warunki do prowadzenia firmy. Czy obciążenia podatkowe na Cyprze są w praktyce tak korzystne, za jakie uchodzą? Jakie podatki zapłacą osoby, które zarejestrują działalność na wyspie Afrodyty?

Opodatkowanie a status rezydenta

Kwestie opodatkowania dochodów na Cyprze w dużej mierze zależą od statusu rezydencji podatkowej. Zanim zajmiemy się więc samym opodatkowaniem, omówimy definicję tego pojęcia.

Zobacz także: Założenie firmy na Cyprze

Mianem rezydenta Cypru określa się osobę fizyczną, która przebywa na Cyprze przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w roku podatkowym. Definicji rezydenta podlegają także osoby fizyczne, które nie przebywają w żadnym innym państwie przez jeden lub więcej okresów przekraczających łącznie 183 dni w tym samym roku podatkowym i które nie są uznawane za rezydentów dla celów podatkowych w żadnym innym państwie w tym samym roku podatkowym. Aby uzyskać status rezydenta, taka osoba musi także:

 • przebywać na Cyprze przez co najmniej 60 dni w roku podatkowym oraz;
 • prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą na wyspie i/lub być zatrudniona na wyspie i/lub prowadzić biuro dla osoby będącej rezydentem podatkowym na Cyprze oraz;
 • utrzymywać stałe miejsce zamieszkania na Cyprze, które jest jej własnością, lub jest przez nią wynajmowane.

Miano rezydencji podatkowej zyskuje firma, której jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze.

Stawki podatku dochodowego na Cyprze – osoby fizyczne

W przypadku osób fizycznych (zarówno rezydentów, jak i nierezydentów) stawki podatku dochodowego rosną w sposób progresywny, w zależności od wysokości dochodu. I tak:

 • osoby osiągające dochód roczny od 0 do 19 500 euro nie zapłacą podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny od 19 501 do 28 000 euro – 20% podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny od 28 001 do 36 300 euro – 25% podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny od 36 301 do 60 000 euro – 30% podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny powyżej 60 001 euro – 35% podatku;

Już na pierwszy rzut oka widać, że cypryjska kwota wolna od podatku (w 2021 roku około 89 944,82 zł wg kursu z dwa 22.03.2021 r.) jest ponad 10 razy wyższa od polskiej (w 2021 roku – 8000 zł)!

Stawki podatku dochodowego na Cyprze – spółki

Zyski cypryjskiej spółki podlegają opodatkowaniu stosunkowo niską 12,5% stawką podatku dochodowego. Obecnie jest to jedna z najniższych stawek CIT-u w Europie. Nierezydencyjna spółka na Cyprze, czyli spółka zarządzana spoza granic państwa, posiada jeszcze niższą… zerową (0%) stawkę… Co ważne, z opodatkowanie podatkiem dochodowym są zwolnione przychody i dochody osiągnięte z tytułu obrotu papierami wartościowymi: obligacjami, akcjami, udziałami, świadectwami założycielskimi i innymi podobnymi instrumentami finansowymi. Opodatkowaniu nie podlegają także dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej, a nawet dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom (po spełnieniu określonych warunków).

Zobacz także: Konto bankowe na Cyprze

Przy zastosowaniu przemyślanej konstrukcji podatkowej, założenie spółki na Cyprze umożliwi skuteczną (i w pełni legalną) optymalizację kosztów. Takie rozwiązanie pozwoli m.in.:

 • uniknąć opodatkowania dywidendowe przepływającymi pomiędzy spółkami stworzonymi w ramach grupy;
 • swobodnie obracać papierami wartościowymi;
 • uniknąć opodatkowania podatkiem u źródła (WTH) lub znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe pochodzące z tego tytułu;
 • zmniejszyć lub wyeliminować obciążenia podatkowe z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji w spółce przez osoby fizycznej.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za założeniem spółki na Cyprze jest fakt, że wyspa pozostaje we wspólnocie UE. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać z zalet umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie zawarły ze sobą poszczególne państwa członkowskie. Mogą także prowadzić transakcje handlowe na stosunkowo prostych, korzystnych podatkowo warunkach.

Spółka na Cyprze a ograniczenie ulgi abolicyjnej

Mimo że w 2021 roku polski rząd wprowadził ograniczenia w zakresie ulgi abolicyjnej, dzięki podpisanej z Cyprem umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania założenie spółki na wyspie Afrodyty wciąż jest atrakcyjnym z punktu widzenia polskich przedsiębiorców rozwiązaniem.

SHARE
Communications Manager, Admiral Tax. Ekspert z zakresu przygotowywania treści edukacyjnych w sektorze B2B oraz w tematach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
firma w polsce
Tax Return Self-Assessment w UK – kto i do kiedy musi złożyć zeznanie podatkowe?
Pożyczka dyrektorska: czy dyrektor może pożyczać pieniądze z firmy LTD?
Praca w firmie
Rezydencja podatkowa w Irlandii dla Polaków

Komentarze są wyłączone.