Firma zagranicą

Rodzaje spółek na Cyprze

Spotkanie biznesowe

Rejestracja spółki na Cyprze to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto planuje operować na wspólnym rynku unijnym. Spółki na Cyprze rejestrują przedsiębiorcy ze wszystkich państw członkowskich oraz inwestorzy z całego świata. Cypr oferuje interesujące rozwiązania, które na niektórych rynkach nie są już dostępne w takiej formie. 

Przedsiębiorcy rejestrujący działalność na Cyprze mogą wybierać pomiędzy dopasowanymi do różnych okoliczności cypryjskimi spółkami limited i spółkami typu Partnership, które można porównać z polskimi spółkami komandytowymi. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od okoliczności i potrzeb biznesowych. Dostępne są także rejestracja samej nazwy firmowej (Business Name), lub firmy europejskiej (European Company) lub przedstawicielstwa (Place of Business of an Overseas Company). Poszczególne spółki różnią się między sobą zakresem odpowiedzialności członków zarządu i udziałowców, obowiązkami sprawozdawczymi, zakresem opodatkowania, swobodą w kształtowaniu struktury zarządu i udziałowców, oraz kosztami rejestracji. 

Spółka na Cyprze: rodzaje spółek limited

Jednym z popularniejszych rozwiązań na rynku wydają się cypryjskie spółki limited. To doskonałe rozwiązania dla przedsiębiorcy, który szuka dobrych warunków biznesowych dla nowej inicjatywy. Zaletą prowadzenia spółki limited na Cyprze są korzystne przepisy podatkowe i pełna swoboda operowania na wspólnym rynku unijnym. Warto dodać, że Cypr leży na jednym z intensywnie uczęszczanych szlaków handlowych i oferuje pełną infrastrukturę celno-tranzytową, co stanowi zaletę dla importerów i eksporterów operujących pomiędzy rynkami zagranicznymi i wspólnym obszarem celnym.

Ponadto, cypryjska spółka limited to stosunkowo niskie koszty rejestracji, które nie przekraczają 250 EUR. Warto wiedzieć, że cypryjskie prawo przewiduje możliwość rejestracji 5 różnych rodzajów spółek limited. 

Dostępne są:

 • Private limited liability company by shares – nienotowana publicznie prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnicy są udziałowcami spółki;
 • Public limited liability company by shares – notowana publicznie spółka, której wspólnicy są udziałowcami spółki;
 • Limited liability company by guarantee without share capital – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wkładu (aportu) wniesionego do spółki;
 • Limited liability company by guarantee with a share capital – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązanie do wysokości wniesionego do spółki aportu i posiadanych udziałów;
 • Variable capital investment company – akcyjna spółka inwestycyjna operująca na podstawie odpowiedniej licencji wydawanej przez Cyprus Securities and Exchange Commision, która umożliwia działanie w formie funduszu inwestycyjnego.

Popularna cypryjska spółka limited

Zdecydowanie największą popularnością wśród cypryjskich spółek limited cieszą się private limited liability company by shares, czyli w uproszczeniu odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako główne zalety spółek limited zarejestrowanych na Cyprze wymienić można:

 • ograniczenie odpowiedzialności udziałowców i członków zarządu – w przypadku spółek private limited liability company by shares udziałowcy ponoszą odpowiedzialność za niespłacone zobowiązania spółki do wartości udziałów, które posiadają;
 • prostą strukturę zarządu; co ważne, możliwe jest prowadzenie spółek jednoosobowych, w których właściciel będący jedynym udziałowcem pełni również funkcję sekretarza spółki; funkcja sekretarza, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organów spółki, może być pełniona przez inną cypryjską spółkę, która w takim wypadku jest częściowo odpowiedzialna za sprawozdawczość i komunikację z cypryjskimi organami podatkowymi;
 • elastyczną strukturę udziałowców – która umożliwia podzielenie udziałów cypryjskiej spółki private limited pomiędzy 50 udziałowców;
 • prostą sprawozdawczość i minimum obowiązków związanych z utrzymaniem i kontynuacją prowadzenia spółki limited, w tym: jedno, roczne zeznanie i sprawozdanie w ramach Annual Report; roczna opłata stała za utrzymanie rejestru spółki na poziomie 350 EUR, aktualizacja wpisu do rejestru Company House tylko w przypadku zmian związanych z udziałowcami, członkami zarządu siedzibą lub przedmiotem działalności spółki limited, lub innych elementów związanych ze zmianami w dokumentach spółki;
 • proste reguły podatkowe i niskie stawki podatku CIT.
 • korzystną umowa z Polską o unikaniu podwójnego opodakowania. Polscy rezydenci podatkowi nie muszą płacić podatku w Polsce od dochodów z Cypru, gdyż obowiązuje metoda wyłączenia z progresją.

Odpowiedniki polskich spółek komandytowych na Cyprze

Interesującym rozwiązaniem na rejestrację nowego podmiotu, szczególnie dla partnerów zamierzających realizować wspólne przedsięwzięcie biznesowe jest rejestracja spółki typu Partnership na Cyprze. To doskonałe rozwiązanie, które przypomina niedostępne już w niektórych krajach unijnych, w tym w Polsce rozwiązanie w postaci nieopodatkowanej spółki komandytowej. Cypryjskie spółki typu Partnership nie podlegają opodatkowaniu jako takie. Podatek od dochodów uzyskanych przez spółkę Partnership na Cyprze odprowadzają jej udziałowcy. 

Co ważne, udziałowcami spółek Partnership mogą być samozatrudnionymi przedsiębiorcami lub osoby prawne spoza Cypru. Udziałowcy odprowadzają podatek na zasadach obowiązujących w kraju rezydencji podatkowej. Cypryjskie spółki Partnership mogą mieć nawet 100 udziałowców. Koszt założenia takiej firmy to niewiele ponad 100 EUR. Co najważniejsze, przychód wygenerowany przez spółkę Partnership podlega opodatkowaniu dopiero w momencie wypłaty środków na rzecz jednego z partnerów lub udziałowców. To doskonałe rozwiązanie dla firm, które w innych krajach unijnych nie mogą skorzystać z rozwiązań takich jak np. estoński CIT.

Rodzaje spółek typu partnership na Cyprze

Na Cyprze można założyć dwa rodzaje spółek partnership:

 • General Partnership – to spółka, która wymaga co najmniej 2 partnerów i w której wszyscy partnerzy w takim samym stopniu odpowiadają za spółkę – jej zobowiązania i długi.
 • Partnership Limited by Shares, tzz. Limited liability partnership (LLP) – spółka w której musi być co najmniej jeden partner, który jest tzw. general partner i jest odpowiedzialny za zobowiązania i długi spółki a także zarządzanie spółką oraz co najmniej jeden partner tzw limited partner, który wnosi do spółki kapitał w postaci gotówki lub nieruchomości i do którego jest przypisana liczba udziałów z tym związana. Partnerzy limited nie odpowiadają za długi spółki ponad kwotę, którą do spółki wnieśli i mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i spółki. Limited liability partnership by shares (LPS).
SHARE
Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Firma w Czechach
Dlaczego Polacy zakładają firmy w Czechach?
Pani w koularach przy biórku
Kto potrzebuje numeru EORI na Cyprze?
grafika e-book
„Jak przygotować się na Brexit? Poradnik dla prowadzących firmę w Wielkiej Brytanii” – warto pobrać darmowy e-book jak najszybciej

Komentarze są wyłączone.