Firma zagranicą

Ulga abolicyjna: jak nadal wykorzystywać korzystne rozwiązania podatkowe? Zakładając spółkę na Cyprze

Spółka na Cyprze
W świetle planowanych zmian w sposobie rozliczania podatku dochodowego od przychodów z tytułu pracy świadczonej za granicą przez polskich rezydentów podatkowych rośnie zainteresowanie optymalizacją podatkową, w której zastosowanie ma firma na Cyprze. Okazuje się, że nawet przy zaostrzonych przepisach, spółka na Cyprze daje realną możliwość legalnego obniżenia wysokości ponoszonych danin publicznych. Ostatnio wiele mówi się na temat regulacji prawnych, których celem jest uniemożliwienie stosowania schematów agresywnej optymalizacji podatkowej, w której przychody spółek i osób fizycznych są transferowane do krajów stosujących korzystne przepisy fiskalne, czyli popularnych rajów podatkowych. Agresywna optymalizacja podatkowa w przypadku polskich rezydentów podatkowych ma polegać na unikaniu płacenia wysokich podatków w Polsce. Nowe przepisy skutecznie regulują legalny transfer przychodów i podatków za granicę poprzez opodatkowanie ich także w kraju. Stosowne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania precyzują sposób naliczania podatku, co ma wpływ na jego ostateczną wysokość. Wychodzi na to, że stosując legalny schemat z zastosowaniem cypryjskiej spółki kontrolowanej przez polskiego rezydenta podatkowego, można nie tylko sporo zaoszczędzić, ale też skorzystać z wielu dodatkowych możliwości, jakie daje rejestracja spółki na Cyprze.

MLI modyfikuje m.in. ulgę abolicyjną

Negatywne skutki wynikające z ostatnich zmian dotkną m.in. osoby zamieszkujące w Polsce i pracujące za granicą. Wszyscy, którzy na stałe mieszkają w kraju, mają tu swoje centrum życiowe i uzyskują przychody z tytuł pracy świadczonej za granicą, mogli do tej pory skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Na podstawie unijnych regulacji z 2016 roku, znanych szerzej jako MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) ulga abolicyjna w jej pierwotnym kształcie zostanie zniesiona.

Zniesienie ulgi oznacza mniej korzystną metodę naliczania podatku

Zmiana polega głównie na przyjęciu mniej korzystnej metody naliczania podstawy do opodatkowania, która w myśl nowych przepisów będzie obejmować wszystkie przychody uzyskiwane przez podatnika, w tym określone przychody z pracy za granicą, niezależnie od tego, czy podatnik odprowadził od nich podatek dochodowy w kraju rezydencji podatkowej pracodawcy. Możliwość odliczenia podatku zapłaconego za granicą nadal regulują dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zniesienie wdrożonej w Polsce w 2008 roku ulgi abolicyjnej spowoduje, że większość osób pracujących za granicą będzie zobowiązana do zapłacenia wyższego podatku dochodowego. Warto zaznaczyć, iż na zmianę metody obliczania podatku zgody nie wyraził m.in. Niemcy, Malta oraz Cypr. Dzięki temu zniesienie ulgi abolicyjnej nie zmienia metody wyliczenia podatku z tymi krajami.

Wyższy podatek od dochodów z pracy za granicą 

Szacuje się, że większa część podatników uzyskujących przychody za granicą przekroczy próg, w którym obowiązuje obniżona stawka PIT. W obecnym stanie prawnym obniżona 17% stawka obowiązuje do wartości przychodu rocznego na poziomie 85 528 PLN, nadwyżka od tej kwoty jest opodatkowana już stawką 32%. Dotychczasowa ulga abolicyjna dawała możliwość redukcji ogólnej wartości podatku, poprzez możliwość odprowadzenia podatku dochodowego tylko w miejscu rezydencji podatkowej pracodawcy, co często wiązało się z korzyściami wynikającymi z wyższej niż w Polsce kwoty wolnej od podatku.

Cypr i Polska ratyfikuje MLI

W ten sposób będą opodatkowane także przychody uzyskiwane z tytułu pracy na rzecz Cypryjskich pracodawców. Jak wspomnieliśmy, pakiet MLI został przyjęty na szczeblu unijnym w 2016 roku. Opóźnienie we wdrożeniu tych regulacji na szczeblu państw członkowskich wynika z czasu, jaki potrzebny jest do procedowania ratyfikacji tych ważnych dokumentów na szczeblu krajowym. Warto dodać, że MLI zyskuje realny wpływ na dwustronną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania tylko w przypadku, w którym oba państwa ratyfikują ustalenia konwencji. Na Cyprze MLI weszło w życie z dniem 1 maja 2020 roku, Polska ma wdrożyć zmiany z początkiem nowego roku. Zobacz także: Polska chce ścigać optymalizujące się w ramach UE firmy, ale nie zgadzają się na to Cypr i Malta

Spółka na Cyprze a opodatkowanie spółek CFC

Okazuje się, że niekorzystna z punktu widzenia międzynarodowych pracowników konwencja MLI, daje więcej przestrzeni właścicielom i udziałowcom cypryjskich spółek, nawet w porównaniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Zmiany polegają m.in. na ułatwieniu udziałowcom stosowania licznych ulg i zwolnień w zakresie obniżania podstawy do naliczania podatku z tytułu dywidend uzyskiwanych także z cypryjskich spółek kontrolowanych przez polskich rezydentów podatkowych. Przypomnijmy, że niemal równolegle z przyjęciem i wdrażaniem konwencji MLI na szczeblu państw unijnych, zmieniono też wspólnotowe przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Company). W myśl nowelizacji cypryjska spółka kontrolowana przez polskiego rezydenta podatkowego to taka w której:
  • polski rezydent podatkowy posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziałów,
  • przynajmniej 33% zysków spółki pochodzi ze źródeł pasywnych, w tym z zysków kapitałowych, ze zbycia papierów wartościowych oraz praw wynikających z instrumentów finansowych, z praw autorskich lub z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które nie generują wartości dodanej lub wartość ta jest znikoma,
  • faktycznie zapłacony podatek jaki odprowadziła spółka na Cyprze, jest niższy niż różnica między podatkiem CIT, jaki zapłaciłaby taka sama spółka prowadzona w Polsce, a tymże podatkiem odprowadzonym na Cyprze.
Okazuje się, że polski rezydent podatkowy może uzyskiwać wynagrodzenie np. w formie tzw. pensji dyrektorskiej z tytułu pełnienia funkcji w jednoosobowej spółce na Cyprze oraz dywidendy z tej spółki.

Opodatkowanie dywidendy z cypryjskiej spółki w Polsce

Legalna optymalizacja podatkowa z zastosowaniem spółki kontrolowanej zarejestrowanej na Cyprze przez polskiego rezydenta podatkowego daje realną możliwość obniżenia wysokości podatku dochodowego odprowadzanego w polskim urzędzie skarbowym. Jednym z prostszych schematów wydaje się właśnie samozatrudnienie lub nabycie udziałów w spółce cypryjskiej. Część przychodów podatnik może wypłacać w formie wynagrodzenia opodatkowanego zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi przez konwencję MLI. Pozostała część może stanowić dywidendę, która w Polsce jest opodatkowana 19% stawką podatku dochodowego. Zobacz także: Spółka offshore na Cyprze Warto zauważyć, że polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje możliwość odliczenia w Polsce podatku dochodowego od dywidend, wynagrodzenia lub przychody spółki zapłaconego na Cyprze. Co więcej, można znaleźć interpretacje, które potwierdzają, że odliczenie podatku należnego na Cyprze jest możliwe nawet gdy podatnik skorzysta z miejscowych ulg i zwolnień, które zwolnią go od faktycznej wpłaty tej kwoty na rzecz cypryjskiego fiskusa. W takich okolicznościach pozostaje dopłacenie w Polsce różnicy wynikającej z wyższej stawki podatku naliczanej w Polsce. Wygląda na to, że nowy stan prawny, który wchodzi w życie w Unii Europejskiej ma na celu zachęcenie obywateli do inwestycji kapitałowych na terenie wspólnoty. Jednym z korzystniejszych scenariuszy wydaje się nabycie udziałów lub rejestracja spółki na Cyprze. Co ważne, jest to całkowicie legalne i zgodne z nowymi przepisami o unikaniu opodatkowania. Można powiedzieć, że nowe regulacje zachęcają polskich i unijnych rezydentów podatkowych do zatrzymania kapitału w Unii i utrzymania dotychczasowych rezydencji podatkowych.
SHARE
Sales Department Team Leader, Admiral Tax. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, doradztwa biznesowego w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i rozwiązań z zakresu inwestycji majątkowych. Kraje, którym poświęca najwięcej uwagi to: Wielka Brytania, Cypr, Luksemburg, Czechy i Szwajcaria.
Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: [email protected]
PODOBNE ARTYKUŁY
Raport AT Firma
Raport Admiral Tax: 57% Polaków założyło firmę za granicą z powodu biurokracji w Polsce
Wartości biznesu
Czy zastąpią nas roboty? Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) w branży fintechowej, czyli jak to wygląda w praktyce u największych graczy na rynku.
Big Ben w UK
Prowadzenie firmy: Wysoka motywacja i samodyscyplina mogą nie wystarczyć…

Komentarze są wyłączone.