Firma zagranicą

W jakim stopniu dyrektor brytyjskiej spółki LTD odpowiada za jej długi?

Dyrektor spółki

Podstawową zaletą prowadzenia biznesu w formie spółki limited jest ograniczenie odpowiedzialności dyrektora i członków zarządu za zobowiązania firmowe. Oznacza to, że w większości przypadków długi nie mogą być egzekwowane z majątku prywatnego dyrektora. Zadłużona spółka LTD może doprowadzić do ugody z wierzycielami i kontynuować działalność, o ile jest to możliwe i racjonalne. W pozostałych przypadkach lepszym rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie upadłości i likwidacja spółki. 

Odpowiedzialność dyrektora za długi spółki

W przypadku spółek, których zadłużenie powoduje, że kontynuowanie działalności staje się niemożliwe, najlepszym rozwiązaniem wydaje się likwidacja spółki limited. Ogłoszenie upadłości to trudna decyzja, jednak w niektórych przypadkach okazuje się jedynym rozsądnym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji. Aby skutecznie i transparentnie zlikwidować spółkę trzeba podjąć współpracę z autoryzowanym doradcą specjalizującym się w procedowaniu formalności związanych z likwidacją spółek w UK. Nasza kancelaria oferuje w tym zakresie pełne wsparcie i pomoc na każdym z etapów prowadzących do ostatecznej likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru Companies House. 

Warto dodać, że elementem procedury jest weryfikacja powodów, które doprowadziły do tego, że dyrektor spółki został postawiony przed koniecznością podjęcia decyzji o likwidacji firmy. Jeżeli działania zarządu i dyrektora zostaną uznane za zgodne z prawem, spółka została zlikwidowana, a jej zadłużenie, którego nie udało się spłacić ze środków firmowych, likwiduje się wraz z firmą. W przypadku spółek limited najczęściej stosowaną procedurą likwidacji jest procedura CVL – Creditor’s Voluntary Liquidation. Dzięki jej wdrożeniu praktycznie żaden wierzyciel nie może domagać się spłaty zadłużenia firmowego od dyrektora spółki LTD, która ogłosiła wszczęcie procedury upadłościowej. Ostatecznie wszystkie niespłacone zobowiązania likwidowanej spółki LTD są likwidowane wraz ze spółką. 

Długi spowodowane nadużyciami i działaniem w złej wierze

W przypadku, gdy w trakcie likwidacji spółki postępowanie wyjaśniające dowiedzie, że długi spółki zostały spowodowane działaniem złej wierze, może okazać się, że dyrektor spółki LTD zostanie pociągnięty do osobistej odpowiedzialności za takie zobowiązania. Kluczem do bezpiecznej likwidacji spółki LTD jest pełna współpraca z organami HMRC oraz doradcą ds. likwidacji. Okazuje się, że najczęstszym problemem spółek LTD w trudnej sytuacji finansowej jest zaniechanie realizowania podstawowych obowiązków dyrektora spółki LTD. To prosta droga do kar administracyjnych. Zaległości podatkowe – w szczególności w zakresie podatku VAT –  i zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych (wynikających z PAYE) oraz kary administracyjne mogą być egzekwowane z majątku prywatnego dyrektora spółki LTD. Dlatego na każdym etapie warto współpracować z doświadczonym doradcą, który podpowie jak postępować w przypadku problemów z płynnością oraz w perspektywie ewentualnej likwidacji spółki LTD. 

Zobacz także: Leczenie w Polsce z kartą EHIC lub GHIC. Jakie uprawnienia mają ubezpieczeni w Wielkiej Brytanii?

“Biorąc pod uwagę, iż podatek VAT i PAYE to podatki i składki transparentne, tj. są pobierane przez spółkę i powinny być w całości odprowadzane, zadłużenie w tym obszarze traktowane jest oszustwo wobec państwa lub osób trzecich (ubezpieczonych)” – podkreśla Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax i ekspert podatkowy. 

Warto także mieć świadomość, że dyrektor może być też pociągnięty do osobistej odpowiedzialności w sytuacji, w której zabezpieczy wierzytelność gwarancją osobistą lub zostanie mu udowodnione nadużycie, lub działanie w złej wierze. 

W jakich sytuacjach dyrektor może zostać uznany za odpowiedzialnego za zobowiązania spółki LTD?

Dyrektor spółki limited może odpowiadać za długi spółki:

  • W przypadku zabezpieczenia wierzytelności gwarancją osobistą.
  • W przypadku doprowadzenia do utraty płynności spółki poprzez wyprowadzenie środków ze spółki w ramach director’s loan accounts.
  • W przypadku wypłacania dywidendy w okresie, w którym spółka ma problem z płynnością finansową i regulowaniem swoich zobowiązań.
  • W przypadku działania na szkodę spółki, w tym nadużyć polegających na wykorzystaniu środków firmowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności spółki.
  • W przypadku wyprzedaży majątku lub aktywów spółki poniżej ich wartości, w celu wyprowadzenia środków z firmy.

Trudna sytuacja na rynku, utrata źródła przychodów, brak zapłaty za dostarczone towary i usługi zazwyczaj powoduje lawinowe pogorszenie sytuacji majątkowej dyrektora i spółki. To szczególnie trudne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które współpracują z ograniczoną liczbą kontrahentów. Mając to na uwadze, warto skupić działania na próbach poprawienia przepływów w firmie, ale trzeba pamiętać o tym, aby dopilnować realizacji wszystkich obowiązków wynikających z faktu prowadzenia spółki LTD. Współpraca z doświadczonym księgowym i doradcą to zawsze krok w kierunku bezpieczeństwa i świadomego zarządzania ryzykiem. Dzięki naszym doradcom i usługom realizacji obowiązkowych zestawień i składania deklaracji podatkowych i PAYE do HMRC, dyrektor spółki LTD może mieć pewność, że zabezpieczył wszystkie ważne elementy, które mogą mu zapewnić pełne bezpieczeństwo w przypadku konieczności ogłoszenia upadłości z powodu utraty możliwości regulowania zobowiązań firmy.

SHARE
PODOBNE ARTYKUŁY
Firma w Polsce - stolarze
Split payment – polskich przedsiębiorców czekają drakońskie kary
Podatki w Polsce i UK
Księgowość cypryjskiej spółki limited – o czym należy pamiętać?
Przedsiębiorca
Co to jest NIN?

Komentarze są wyłączone.