Finanse i Księgowość Firma w Polsce Wydarzenia

Co oznacza ozusowanie umów zlecenia? Wzrost kosztów zatrudnienia w Polsce

podatki
Rząd rozważa pełne ozusowanie umów zlecenia. Ewentualne zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, ale na tym etapie wydaje się to już nierealne. Cały czas mówimy tylko o propozycji, która ma być konsultowana ze środowiskami zrzeszającymi i reprezentującymi interesy pracodawców oraz pracowników. Jak wprowadzenie zmian wpłynie na realną wielkość wynagrodzeń i koszty pracy?

ZUS od umów zlecenia obecnie

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami umowa zlecenie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych, oznacza to, że powoduje obowiązek odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i wypadkowych. Ubezpieczony, w tym zleceniobiorca może we własnym zakresie zdecydować czy poddać się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jak wiadomo, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych powoduje każda umowa, która jest tytułem do ubezpieczeń społecznych do momentu, w którym łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywanych umów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Każda kolejna umowa nie powoduje już takiego obowiązku i nie trzeba od niej odprowadzać składek ZUS. Zobacz także: Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie? Warto wiedzieć, że oprócz umowy zlecenia tytuły do ubezpieczeń społecznych to także: umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, przebywanie na urlopie wychowawczym czy pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Coraz częściej na współczesnym rynku pracy dochodzi do sytuacji, w której pracownicy i przedsiębiorcy świadczą pracę i wykonują usługi na podstawie różnych umów. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. zbiegiem tytułów do ubezpieczenia społecznego. Zaskakująco często spotyka się konstrukcje z zastosowaniem kilku umów zlecenia. Planowana nowelizacja ma na celu ochronę interesów pracowników pracujących na kilku umowach. W długim okresie brak składek od dodatkowego wynagrodzenia wyraźnie obniża poziom świadczeń, jakie będą im przysługiwać jako przyszłym emerytom.

Przeczytaj więcej na Admiral Tax: Co oznacza ozusowanie umów zlecenia? Wzrost kosztów zatrudnienia w Polsce

SHARE
PODOBNE ARTYKUŁY
Przedsiębiorca na bruku
Przedsiębiorcy w kraju obawiają się zmian w ZUS. Polacy, którzy prowadzą firmy w UK, mimo Brexitu przeżywają mniejszy stres
Audyt działań marketingowych
Czym są audyty działań marketingowych?
Czy przez pandemię zastąpią nas roboty? – raport nt. obaw Polaków przed drugą falą pandemii COVID

Skomentuj artykuł

*